Cookie Consent by Free Privacy Policy website ZABUDNITE, že o sebe a svojom živote nechám rozhodovať... - jetoonas.cz

ZABUDNITE, že o sebe a svojom živote nechám rozhodovať...


ZABUDNITE
 , že o sebe a svojom živote nechám rozhodovať Vás. Leyenovú, Jourovú, Fialu, Rakúšana, Černochovú, Lipavského, Petra Pavla, Řehku, Zelenského, Pekarovú, Jurečku, Vystrčila, Babiša, Nemcovu, Pavla Novotného, ​​Hríba, Vojna, Kubka, Haška,...

Ak chcete z mojej strany akúkoľvek podporu, musíte si ju zaslúžiť nie totalitnými praktikami, ale kvalitnou argumentáciou a úspešnou obhajobou vašich názorov a všetkého, čo robíte.


Moju dôveru ste stratili už dávno.

 1. Sľubovali ste, že sa nebude rozširovať NATO.
 2. Osem rokov ste mlčali, keď Ukrajinci zabíjali svojich spoluobčanov na Donecku a Luhansku.
 3. Klamali ste nám ohľadom Covidu. Klamili ste nám ohľadom účinnosti a bezpečnosti vakcín.
  • Za postačujúce dôkazy považujem cenzúru, tajenie informácií a neexistujúcu kvalitnú štatistiku.
 4. Klamte nám o Ukrajine, ktorá je jednou z najskorumpovanejších krajín. Klamte o ukrajinskej demokracii. Zásobujete SR závadnými ukrajinskými potravinami.
 5. Mať Ukrajinu v NATO je pre vás prednejšie ako životy státisícov mŕtvych dedkov, otcov a budúcich oteckov.
 6. Klamali ste nám a stále klamete o anexii Krymu.
 7. Klamte o CO2, o našej nezávislosti na plyne z Ruskej federácie.
 8. Nakupujete drahé, nevhodné vojenské vybavenie od najzadlženejšej krajiny, ktorá je najväčším teroristom a podporovateľom konfliktov a obchodu s drogami vo svete.
 9. Nakupujete drahé nefunkčné vakcíny, pritom nedokážete zaistiť ani bežný penicilín.
 10. Problémy "riešite" zadlžovaním, dotáciami, sankciami, dehonestovaním a "nálepkovaním" svojich oponentov a cenzúrou.
 11. Privatizujete zisky a znárodňujete straty.
 12. Občanom zdvíhate dane a likvidujete úspory. Sebe zdvíhate platy a oligarchom prostredníctvom dotácií zvyšujete zisky.
  • To sa vám to hoduje, keď vám ľudia musia dávať svoje peniaze a keď ich nie je dosť, tak ich zadĺžite.
 13. Podporujete zabíjanie nielen na Ukrajine, ale teraz aj v Gaze. Ďalší na rade budeme my, občania SR?
 14. Za chybné rozhodnutia a zlé hospodárenie nenesiete zodpovednosť.
 15. Z našej bezpečnej a kedysi vyspelej a pomerne sebestačnej krajiny, ste urobili kolóniu, montovňu, robíte z nej rozvojovú krajinu a približujete ju k občianskej vojne.
 16. Z nás, občanov SR, robíte prostredníctvom pozitívnej diskriminácie cudzincov, "neprispôsobivých", "menšín" s rôznymi odchýlkami a oligarchov, občanmi druhej až tretej kategórie.
 17. Máme nedostatok lekárov, technikov, klesá kvalita školstva a zdravotníctva.
 18. Máme prebytok úradníkov, generálov, neziskoviek, poisťovní a politikov.
 19. "Naša" "armáda" bojuje vo svete za cudzie záujmy, za peniaze občanov SR.
 20. Polícia nás "chráni" za použitia násilia voči ľuďom, ktorí nemajú rúška, zasahuje proti spoluobčanom s "nesprávnymi" názormi.
  • Neplatí to všeobecne. Stretol som sa a hovoril s radom úplne a úplne rozumných policajtov.
  • Domnievam sa, že je potrebné s nimi častejšie osobne hovoriť, aby sa vytvoril potrebný a dostatočný pocit spolupatričnosti medzi nami a nimi.
 21. Za nesprávne názory sa vyhadzuje z práce.
 22. Vyvesovanie ukrajinskej vlajky je odmeňované. Za vyvesenie vlajky Ruskej federácie možno od "demokratických" podporovateľov Ukrajiny očakávať vyhodenie z práce, vyhrážania, násilia a možno už aj smrť.
 23. Rozpredávate "národné striebro". Nakupujete dlhopisy Nemecka, USA, ...
 24. „Riešite“ náš 0.3% vplyv na CO2, potrebujete mať prehľad o každej ovci, koze, prasiatku, ale neriešite ničenie pôdy, odlesňovanie, otravu riek a pod.
 25. Dokážete ľahko plošne obmedziť pohyb vlastných obyvateľov, ale nedokážete riešiť imigráciu.
 26. Neviete znížiť vysoké ceny elektriny, ktorú lacno vyrábame, a ani rozumne vysvetliť, prečo to tak je.
 27. Hoľadbáte sa bezpečnosťou v našej krajine bez toho, aby to bola vaša zásluha, pritom z našej bezpečnej krajiny robíte Ukrajinu.

Zodpovednosť za stav spoločnosti a sveta.

Zodpovednosť za stav spoločnosti a sveta máme každý úmerne výške svojho postavenia, zverených právomocí, príjmu, majetku, vzdelania a inteligencie.

 • To, že má niekto postavenie, právomoci, príjem alebo majetok a postráda vzdelanie a inteligenciu, ho zodpovednosti nezbavuje.

ZLODEJOM musí byť považovaný každý (i spätne), v akomkoľvek období (v blahobyte aj kríze), kto mal alebo má neprimerané zisky z aktivít, ktoré sú pre daňových poplatníkov nevyhnutné (vyžadované zákonmi) alebo potrebné a potrebné k ich životom. Za zlodeja musí byť považovaný aj ten, kto vedome alebo nevedome toto podporuje alebo sa na tom podieľa.

KRÁDEŽIA musí byť považované vedomé alebo nevedomé podieľanie sa na vytváraní falošného obrazu o skutočnostiach, z ktorých má niekto priamy alebo nepriamy prospech, a ktoré viedli k ekonomickým ujmám bežných občanov.

ZLODEJOM a VRAHOM musí byť považovaný každý, kto zarába na vojne a zbrojenie alebo sa podieľal na vytváraní falošného obrazu o skutočnostiach, ktoré viedli k vojne alebo jej podpore.


Vy, ktorí chcete odzbrojiť občanov obmedzením držania legálnych zbraní.

 • Na vojne som ako absolvent vysokej školy odmietol nosiť zbraň.
 • V roku 2014-2015, pod dojmom udalostí v Odese, podpore imigrácie EÚ a zrejmé neschopnosti politikov riešiť problémy, ktoré vytvárajú, som začal uvažovať o obstaraní zbrojného preukazu.
  • Chcel som vedieť posúdiť, čo obnáša získať zbrojný preukaz a čo znamená zodpovedná manipulácia so zbraňou a jej prípadné použitie.
 • Po získaní zbrojného preukazu, som rok zvažoval, či si zaobstarať zbraň.
  • Strach o seba a majetok pri mojom rozhodovaní nehral rolu.
  • Rozhodla obava nebyť schopný zasiahnuť pri ochrane života dieťaťa, ženy alebo starého človeka a najmä prijatie dôsledkov a rizík pre mňa plynúcich z použitia zbrane.
  • Podstatným dôvodom pre obstaranie zbrane boli aj moje obavy z totalitných praktík ČR a EÚ, procesy prebiehajúce na Ukrajine riadené USA, podpora imigrácie a tým aj zákonitého znižovania bezpečnosti v našej krajine.
 • Mať zbraň a použiť ju, je o obrovskej zodpovednosti za seba a svoje konanie. 
  • Považujem za nevyhnutné neustále pochybovať o svojich morálnych kvalitách, o schopnosti posúdiť čo je správne a čo zlé.
  • Túto zodpovednosť a potrebné kvality napr. postrádam u Bidena, Zelenského, Leyenovej, Jourovej, Černochovej, Řehky, Lipavského, Fialy, Rakúšana, Petra Pavla... a tento zoznam zďaleka nie je úplný.

Politici nemajú žiadny "preukaz", ktorý by potvrdzoval potrebné schopnosti na vykonávanie ich "práce".

 • Nie je po nich vyžadované podrobiť sa vyšetreniu, ktoré overia ich psychologické, charakterové, rozumové a hlavne morálne kvality. Pritom škody, ktoré spôsobujú politici na životoch a majetku iných, celej spoločnosti a dokonca niekoľkých ďalších generácií, sú neporovnateľné so škodami, ktoré spôsobia všetci držitelia legálnych zbraní dohromady.
 • Len inteligenčne nedostatočne disponovaní jedinci si môžu myslieť, že riešením bezpečnosti je mať ozbrojeného policajta na každom kroku.

Napočítal som cca 4-5 osôb, ktorým môžem dôverovať a zveriť im v prípade nutnosti svoju zbraň.

 • My sme pritom zverili riadenie štátu ľuďom, ktorých nepoznáme, ktorí často vykazujú znaky psychopatov ao ich odborných a morálnych kvalitách sa dá s úspechom pochybovať.
 • Rád by som sa stretol s ľuďmi, ktorí tieto "autority" volia, aby mi pomohli pochopiť v čom a prečo sa mýlim a mohol tak svoje názory a postoje zmeniť k "lepšiemu".

Za zločincov a pokrytcov považujem vás všetkých, ktorí rozhodujete o nás bez nás.

 • Za zločinný považujem aj súčasný volebný systém a model riadenia spoločnosti.
 • Za jedine správne riadenie spoločnosti považujem priamu demokraciu (nepoznám predstavu SPD o priamej demokracii, ale bude veľmi pravdepodobne odlišná od tej mojej).

 • Že priamu demokraciu nemožno použiť?
 • Že by sa mnoho vecí nedalo presadiť?
 • Samozrejme že nedala, keď spoločnosť riadia ľudia pochybných kvalít, neschopných prísť s víziou, koncepciou ako ju dosiahnuť a presvedčiť o nej širokú verejnosť.

ZASTÁNCOM EÚ, NATO a Eura, na zamyslenie.

 • Keby išlo "vyspelému západu" o vyrovnanie ekonomík a rovnocenné partnerstvo, brali by iným krajinám ich odborníkov?
 • Sú dotácie, sankcie a zadlžovanie vhodným nástrojom riadenia alebo slúžia ako nástroj na ovládanie a manipuláciu?
 • Prečo, pri rastúcich možnostiach technológií nás o čomkoľvek informovať a ich klesajúcej cene, rastie potreba prenášať rozhodovacie právomoci na stále menšiu skupinu nikým nevolených a neodvolateľných „ľudí“?

 • Pred "Sametom" dochádzalo k rozvoľňovaniu a rastu občianskych slobôd. Keď nás ZSSR „opustil“, zostal nám priemysel, banky, voda, elektrárne, mali sme dostatok učiteľov, lekárov, „penicilín“, armádu, nemali sme dlhy.

  • Ako si mám vysvetliť, že už niekoľko rokov pozorujem trend opačný?
 • Čo nám prinieslo "priateľstvo" a spolupráca s EÚ a USA? Čo nám zostane, keď nás opustí alebo opustíme my ich?
  • „Predvčerom“ nám vzali vodu, „včera“ nás chceli povinne očkovať, „dnes“ nám berú energie, „zajtra“ nás pošlú do vojny?
 • Budú naše životy lepšie úmerne stále narastajúcemu objemu zákonov, predpisov, zákazov, príkazov, vyhlášok, noriem, dotácií a sankcií?
  • Koľko ich musí byť, aby riadili každý aspekt (moment, okamih) našich životov a svet tak dosiahol "dokonalosť"?
  • "Dokonalosť nie je dosiahnutá vtedy, keď už nie je čo pridať, ale vtedy, keď už nemôžete nič odstrániť." (Antoine de Saint-Exupéry)

ZAČNEME zákazom zadlžovania štátu. 

 • Neprimeraný zisk považujme za úžeru.
 • Úžeru považujme za krádež.
 • Hľadajme a definujme všeobecné princípy a ciele, ktoré chceme dosiahnuť a spôsob, ktorým si každý môže ľahko overiť a „zmerať“, či a akou rýchlosťou k týmto cieľom smerujeme.
 • Hľadajme také všeobecné pravidlá a princípy, aby rozhodujúca väčšina ziskov, vzniknutých z práce občanov určitej krajiny, zostala v tejto krajine.

Kto som a niečo málo o mojich názoroch.

 • Som IT špecialista, autor SW, analytik.
 • Preferujem open source technológie.
 • Hrám na husle, hral som v niekoľkých kapelách, mám rád tanec, turistiku.
 • Neznášam nespravodlivosť, pokrytectvo, dotácie, sankcie, totalitu a totalitné praktiky, korupciu, zadlžovanie a cenzúru.
 • Som Moravák a po mamičke polovičný Slovák.
 • Nechcem na našom území akejkoľvek okupačnej armády. Za okupáciu považujem aj prítomnosť ozbrojených síl USA alebo EÚ.
 • Politici vo väčšine prípadov neúspešne riešia problémy, ktoré, nebyť politikov, by nikdy nevznikli.
 • Než som pochopil, aké sú záujmy USA, bol som veľmi kritický k invázii v r.1968 a období "normalizácie".
  • Vtedajšia generácia v produktívnom veku zažila II. Svetovú. Mnohí prišli o svojich rodičov, súrodencov a partnerov. A hrôzy vojny mali ešte v živej pamäti.
  • Odpustil som. A keď vidím, čo sa u nás a vo svete teraz deje, zisťujem, že nie je čo odpúšťať.
  • Máme tu opäť okupáciu a "normalizáciu". Protektorát a anexia sú realizované EÚ prostredníctvom zákonov, obmedzujúcich našu suverenitu a povinné prijímanie imigrantov pod hrozbou sankcií, to všetko za pomoci našich politikov.
  • Chýba už len „Hitler“ a začať vojnu.
 • 50-te roky som nezažil.
  • Vtedy bolo krátko po vojne a muselo to byť veľmi ťažké obdobie.
  • Dnes imigrantom financujeme pobyt, zdravotnú starostlivosť a prípady ich násilníckeho správania ospravedlňujeme ťažkými životnými skúškami.
  • Nedovolím si súdiť vtedajšiu dobu. Neviem, ako by som v skúškach, ktorými prešli a ktorým boli vystavovaní naši predkovia, obstál ja sám.
  • Na súdy a nositeľov "pravdy" a "lásky" tu máme iné "kapacity"... Hríbu, Nemcovu, Petra Pavla, Lipavského, Černochovú, Rakúšana, Pavla Novotného, ​​Zelenského,...
 • Naše "priateľstvo s USA a EÚ" považujem pre nás za nebezpečnejšie ako "ohrozovanie" Ruskú federáciu. A toto moje hodnotenie nepramení zo strachu z RF ale z hodnotenia "kvalít" našich politikov a politikov USA a EÚ a "hodnôt", ktoré presadzujú.
 • Po vojne sa toho veľa vybudovalo a po "Samete" sa toho veľa zničilo. Áno, máme viac vecí, ale často na úkor toho, čo skutočne potrebujeme.
 • Moje názory na EÚ a USA, to je na samostatný článok. Niečo predsa len naznačím, pod dojmom zhliadnutia rozprávky "Soľ nad zlato".
  • Predpokladám, že keď sa bude točiť nová verzia tejto rozprávky, financovaná z dotácií EÚ a mladým Sorosom, jedna z princezien bude černoška, ​​druhá lesba.
  • Jeden z princov bude transvestita. Druhý princ s menom Leopard bude neustále chodiť s nasadeným respirátorom.
  • Jedna z princezien bude mať rada otca kráľa ako "Imigráciu", druhá ako "Green Deal" a tretia... ako "Ukrajinu", "Zelenského", "hmyz"... neviem, asi zostaneme pri soli.
  • Soľ sa ale, z ekologických dôvodov, rozhodne nebude rozpúšťať v potoku.
  • Rybárov nahradí buď ekologický predajca mobilov, fotovoltaiky a veterných elektrární alebo možno neziskovkár podporujúci adopciu detí homosexuálnymi pármi.
  • Babka korenárka bude zodpovednou propagátorkou povinného očkovania proti Covidu.
  • A na záver sa zdôrazní, že cennejšie ako toto všetko, je príprava vojny proti Ruskej federácii a ochota položiť život za Jandovej "Európske hodnoty", "myšlienky" Fauciho, Gatesa, Aspen Institute, WEF, WHO a "velikánov", "mysliteľov" a "morálnych" "gigantov" dnešnej doby, ako sú napr. Lipavský, Černochová, Řehka, Petr Pavel a Zelenskyj spoločne s Fialou, "Taiwancom" Vystrčilom a "zdesenou" Nemcovou.

Vy, ktorí moje názory považujete za extrémne a hodné udania na polícii SR.

 • Bol som sa osobne na polici udať v prípade textu „ S bolesťou “.
  • Aj napriek môjmu veľkému, cca jednohodinovému úsiliu, keď sa na mne vystriedali traja policajti a jedna sympatická policajtka, sa mi nepodarilo vynútiť si zápisnicu, kde ja Jiří Bránka udávam sám seba za nesprávne postoje.
 • Bol som osobne na polici konzultovať transparent " Nebojte ".
 • A sľubujem, že aj s týmto textom " ZABUDNITE, že o sebe a svojom živote nechám rozhodovať ..." zájdem osobne po novom roku na políciu a požiadam o čo najprísnejšie potrestanie.

Všetci si ponesieme dôsledky svojich zlých rozhodnutí.

Je mi ľúto Ukrajincov a občanov Ruskej federácie, ktorí vo vojne vzniknutej za prispenia EÚ a USA prišli o život.

Dôsledky rozhodnutí politikov dopadnú určite aj na nich samotné a dúfam, že to bude čo najskôr a úmerne ich previneniu.

My, ktorí sme túto "hrôzovládu" nevolili, si tiež ponesieme dôsledky. Bude to za našu neschopnosť alebo malú snahu zastávať sa pravdy (úmerne výške svojho postavenia, zverených právomocí, príjmu, majetku, vzdelania a inteligencie).

Řehko, Lipavský, Černochová, Pekarová, Rakúšane, Fialo, Vystrčilo, Petre Pavle. Utvrdzujete ma stále viac v presvedčení, že v prípade vojny budem bojovať proti USA a EÚ.

 • Predpokladám, že za tento postoj prídem o zbrojný preukaz a právo držania zbrane.
 • Áno, prídem tak aj o možnosť a schopnosť brániť v prípade potreby tých, ktorí sa brániť nemôžu.
 • Nemôžem ale mlčať. Mlčanie považujem za kolaboráciu s nastupujúcou totalitou. Tú považujem za väčšiu hrozbu, než možnosť prísť o život, o ktorý nás skôr alebo neskôr táto totalita rovnako pripraví.

 • "Demokratov" a novodobých zväzákov chcem uistiť, že o samovražde neuvažujem a násilie nepovažujem za systémové riešenie.

 • Pracujem na vývoji aplikácie "Strom-dôvery". Chcem tak pomôcť budovať a posilniť dôveru medzi ľuďmi. Sľubujem si od toho tiež, že v našich radoch ľahšie nájdeme lepších zastupiteľov, než akých sme tu mali doteraz.
 • Spájať sa a demonštrovať musíme "lokálne" v mieste svojho bydliska. Vyjde to lacnejšie, môžeme to robiť častejšie a hlavne cielene. Prepojiť jednotlivé lokality do väčšieho celku bude už ľahké. Veľké demonštrácie sú efektnejšie, za efektívnejšie ich ale nepovažujem (odhadnite si priemerné náklady na jedného účastníka, vynásobte čiastku počtom účastníkov a budete asi prekvapení, koľko peňazí je to len na DPH, ktoré idú do vreciek "režimu").
 • „Ak sa zlí ľudia spoja tak, že vytvoria silu, musia dobrí ľudia urobiť to isté. Aké je to jednoduché.“ (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Slávni mudrci, vzácni chemici, slovutní majstri, páni magistri, astrológovia, geometri, agronómovia, psychiatri, páni docenti geológie, psychológie, theológie, chorôb zhubných, chorôb zjavných, chorôb latentných, vynálezcovia vecí patentných, magnificencie. Pomôžte mi prosím zmeniť moje názory tak, aby boli z presvedčenia v súlade s názormi dnešného mainstreamu. Lobotómiu by som pokiaľ možno volil, až iné možnosti zlyhajú.

Ďakujem za prečítanie, za každú dobre mienenú pomoc a prajem pekný deň.

Jiří Bránka