Cookie Consent by Free Privacy Policy website S bolestí - jetoonas.cz

S bolestí

poslední úpravy: 22 března, 2022 13:11


Dobrý den všem. (PDF)

Jmenuji se Jiří Bránka, jsem občanem České republiky.


Předpokládal jsem od Ruské federace pouze podporu DLR a LLR s cílem utlumit ozbrojené konflikty na jejich hranicích. Ze strany USA a EU se ale dalo počítat se zvyšováním napětí, v lepším případě dalším ignorováním nedodržování Minských dohod.

Uvědomují si politici, že konflikt na Ukrajině již trvá déle (březen,duben 2014 - 2022) než naše "zkušenost" s Německem od Mnichova do konce války (30.9.1938 - 9.5.1945)?

Je mi velice líto Ukrajiny, DLR, LLR i Ruské federace a za hlavní viníky současného stavu považuji USA a EU a jejich politiku. Toto nešťastné vojenské "řešení" použité Ruskou federací, považuji za způsob, jak se vyhnout většímu konfliktu v budoucnosti. Těžko se mi hledají slova, protože s tímto "řešením" zároveň nesouhlasím.

Co si mám myslet o lidech a politicích, kteří neumí za 8 let vyřešit lokální konflikt mezi lidmi stejného etnika, způsobu života, jazyka, ke kterému nemělo a nemuselo dojít? Zamysleme se, co v posledních letech kdo řešil, kdo bohatl a kdo chudl.


Nejdříve uvedu pár faktů.

Krymské referendum a připojení Krymu k Ruské federaci:

 • V případě Krymu je zamlčováno referendum z 20. ledna 1991, několik měsíců před rozpadem SSSR, zda má být obnovena Krymská autonomní sovětská socialistická republika. Šlo tehdy o administrativní „povýšení“ Krymu z „oblasti“ na „autonomní republiku“. Zúčastnilo se 81 procent oprávněných voličů, 94 procent z nich řeklo, že ano. Nejvyšší sovět Ukrajinské SSR příslušný zákon schválil a Krym se s účinností od 19. června 1991 stal autonomní republikou v rámci Ukrajiny.
 • Dne 21. října 1995 přijal krymský parlament upravenou ústavu, která byla 28. června 1996 potvrzena celoukrajinským parlamentem v nové ukrajinské ústavě. Podle oddílu 10 ukrajinské ústavy se Krym stal autonomní republikou v rámci Ukrajiny, která měla podle článku 138.2 pravomoc vyhlásit místní referenda, jejichž předmět nebyl omezen tímto oddílem ukrajinské ústavy.
 • Dne 23. října 1998 ukrajinský prezident Kučma podepsal zákon, který ji schválil. Článek 48 krymské ústavy deklaroval právo Krymské republiky vypsat referendum, týkající se podstatných otázek pro krymské obyvatelstvo.
 • Od roku 2000 má autonomní republika také vlastní hymnu.
 • Referendum z 16. března 2014 bylo tedy uplatněním tohoto práva, které bylo v souladu i s ukrajinskou ústavou. Námitky, že se konalo za přítomnosti ruských („okupačních“) vojsk, která tam dokonce byla prý poslána, jsou zcela liché. V roce 2010 byla totiž uzavřena rusko-ukrajinská smlouva o pronájmu krymských základen pro ruskou Černomořskou flotilu s platností až do roku 2042. Milan Syruček (Rusko-ukrajinské vztahy. Mýty a skutečnost. Praha 2015) uvádí, že Sevastopol dostal zvláštní status, a celkem 4.600 objektů na Krymu mělo právo exteritoriality. Celkový počet vojáků ani po jejich doplnění počátkem roku 2014 (to asi měla být ta „okupace“) nikdy nepřesáhl množství, uvedené ve smlouvě.
 • Přítomnost ruských vojáků v pronajatých objektech tedy nijak neovlivnila průběh referenda, protože to dopadlo v podstatě stejně, jako referendum v roce 1991, kdy žádné takové výtky nebyly vzneseny, přestože i tehdy byli na krymských základnách vojáci Černomořské flotily.
 • https://ceskapozice.lidovky.cz/forum/schneider-kercsky-incident-husuv-odkaz-a-krym.A181127_162020_pozice-forum_houd

Hodnocení situace na Ukrajině spisovatelem, hudebníkem Petrem Štěpánkem:

 • Protože Evropská unie nutila Ukrajině nepřijatelnou asociační dohodu, ukrajinský prezident Janukovyč ji odmítl podepsat.
 • Protože prezident Janukovyč asociační dohodu s EU odmítl podepsat, nastal Majdan.
 • Protože nastal Majdan, vlády nad Ukrajinou se s podporou EU a USA zmocnily ultranacionalistické síly.
 • Protože se vlády nad Ukrajinou zmocnily ultranacionalistické síly, okamžitě přišly s návrhem na zrušení ruštiny jako úředního jazyka.
 • Protože ultranacionalistické síly přišly s návrhem na zrušení ruštiny jako úředního jazyka, začaly se východní ukrajinské regiony bouřit.
 • (Poznámka: Na východě Ukrajiny nežije proruské obyvatelstvo, jak nám už osm let bulíkuje Česká televize, nýbrž miliony Rusů. A protože na východě Ukrajiny žijí Rusové, cítí s nimi Rusko sounáležitost.)
 • Protože se východní ukrajinské regiony začaly bouřit, poslala na ně ukrajinská vláda armádu.
 • Protože ukrajinská vláda poslala na východní ukrajinské regiony armádu, akcelerovaly tam separatistické tendence.
 • Protože akcelerovaly separatistické tendence, ukrajinská vláda namísto nabídky rozumné autonomie dál harašila zbraněmi a přitápěla pod kotlem.
 • Protože ukrajinská vláda dál harašila zbraněmi a přitápěla pod kotlem, došla po osmi letech Rusům na obou stranách hranice trpělivost.
 • A jsme tam, kde jsme.
 • https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Stepanek-Trikolora-Male-osvezeni-pameti-aneb-Ukrajinska-protoze-693842

Názor Ladislava Kašuky:

 • Vážně si v Kyjevě mysleli, že Rusko zapomene na 48 beztrestně zaživa upálených demonstrantů, které v Oděse v roce 2014 upálili neonacisté podporovaní Kyjevem jen proto, že měli rádi Rusko?
 • Vážně si v Kyjevě mysleli, že Putin navždy vydrží zavírat oči před tím, že ukrajinské střely již 8 let zabíjejí na Donbasu nevinné malé děti, kterých za tu dobu, bylo více než 500 ukrajinskou armádou zabito, nebo navždy zmrzačeno?
 • Vážně, si v Kyjevě mysleli, že se mohou násilím ujmout moci nad celou Ukrajinou a v těch regionech, ve kterých nechtěli akceptovat pučem vzniklou vládu, mohou střílet lidi, kteří je odmítnou poslouchat, jako škodnou a házet je do masových hrobů u Kramatorsku a Mariupolu?
 • Vážně si pučem vzniklá kyjevská vláda myslela, že jim všechny ty zločiny, vyvražďování a genocida projdou jen proto, že USA a EU nad tím 8 let zavírají oči, a že místo odsouzení těchto nelidských činů dodávají Ukrajině zbraně?
 • Vážně, žila až do dnešního dne kyjevská junta v iluzi, že jim všechny ty zločiny na přátelích Ruska a samotných Rusech jenom tak projdou?
 • http://www.rukojmi.cz/clanky/12409-vazne-si-v-kyjeve-mysleli-ze

Selhali jsme všichni, kdo jsme si hleděli svého a "dívali se jinam". Chudáci Ukrajinci jsou obětí boje USA o světovou nadvládu, za podpory EU. A je mi líto i nás Čechů, Slováků a 'Moraváků', že jsme nyní součástí "anglosaského světa".


Přestaňme si Západ idealizovat.

Anglie a USA jsou klasické námořní mocnosti patřící k atlantické civilizaci. Německo a Rusko jsou klasické pozemní mocnosti.

 • Odtud je i strategie válek námořních mocností. Anglosasové jsou klasičtí piráti, mořští lupiči.
 • Upřednostňují bezkontaktní války… přišel, uviděl, rychle vyplenil, spálil a utekl,… aby se místní neprobudili a nezmlátili je. Hledají slabá místa, raději se nebijí tváří tvář a rychle ztrácí ducha při vysokých ztrátách.
 • S pomocí flotily vytvořili Britové světovou říši. Využívali slabosti jiných zemí, národů a kmenů. Rozdělili je, využili a ovládli. Vyloupili celou planetu.
 • Američané vytvořili stejný typ říše. Na začátku druhé světové války vedl vývoj letectví k tomu, že anglosasové dostali novou zbraň „bezkontaktní“ války.
 • https://cz24.news/proc-americane-a-britove-znicili-starobyle-kulturni-centrum-drazdany-a-cilene-zavrazdili-sto-tisic-civilistu/

USA jsou jedinou zemí, která použila atomové bomby na civilní obyvatelstvo. V prvních dvou až čtyřech měsících po shození bomb zemřelo v Hirošimě 90 000 – 166 000 lidí a v Nagasaki 60 000 – 80 000, z toho v každém městě téměř polovina zemřela během prvního dne.

Válka ve Vietnamu, invaze USA na Kubu v zátoce Sviní, rozmístění raket USA v Itálii a Turecku a Karibskou krizi, Afghánistán, Colin Powell a Tony Blair a Irák, Lybie se po svržení Kaddáfího propadla do chaosu, rozbití  Jugoslávie a vybudování základny USA v Kosovu.

Vietnam:

 • Poprvé byl Agent Orange použit britskými silami v Malajsku za malajského povstání. Během války ve Vietnamu byl americkou armádou nasazen také v Laosu a Kambodži. Podle neúplných statistik bylo při zhruba 6 000 bojových akcích nad několika zeměmi jihovýchodní Asie rozprášeno okolo 80 miliónů litrů defoliantů, z toho více než polovina – 45 miliónů litrů – nad asi 24 tisíci čtverečních kilometrů území Vietnamu (kolem 7 % rozlohy dnešního Vietnamu, což odpovídá 1/3 rozlohy ČR a mám pocit, že Oliver Stone uváděl větší čísla). Přibližně třetina z 1,5 miliónu hektarů, na kterých byl aplikován herbicid, byla postříkána více než jednou a zhruba 52 000 hektarů bylo postříkáno více než 4-krát. Postřik byl aplikován na vnitrozemské lesy, na obdělanou půdu (za účelem zničení úrody) a na pobřežní mangrovové porosty. Přímo zasaženo bylo přes 3 tisíce vesnic s 2 – 4,8 miliónu obyvatel. V nejpostiženějších místech se to odrazilo v několikanásobně vyšším počtu narození deformovaných a mentálně postižených dětí. Látka poškozuje přímo genetickou výbavu. Děti trpící těmito příznaky se rodí dodnes. 9. srpna 2012, den před 51. výročím prvního použití látky Agent Orange, byl zahájen americko-vietnamský projekt na snížení kontaminace zamořené půdy v místě bývalé americké letecké základny v Danangu. USA se na to zavázaly vydat 41 milionů dolarů do konce roku 2016.
 • Vietnamští občané a američtí váleční veteráni žádali o kompenzace za vystavení působení Agent Orange. Jejich žádost byla zamítnuta v letech 2004-2009 americkými soudy všech instancí i nejvyšším soudem. Jedním z důvodů zamítnutí bylo dle soudců neprokázání souvislostí mezi použitím Agent Orange a způsobenými nemocemi a poškozeními organismu u Vietnamců a válečných veteránů.
 • http://sea-l.cz/cs/clanky/posts/usa-prijaly-poprve-odpovednost-za-agent-orange/
 • https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1081058-agent-orange-a-napalm-symboly-valky-ve-vietnamu-zabijeji-dodnes
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange

Irák:

 • Vraťme se do roku 1991, kdy byl Saddám Husajn vytlačen z okupovaného Kuvajtu, kdy byl Irák rozbombardován, kdy na Irák byly uvaleny globální sankce OSN a kdy nad jeho severem a jihem Spojené státy a Británie jednostranně, nelegálně vyhlásily bezletové zóny. Rada bezpečnosti stanovila řadu podmínek pro zrušení sankcí. Mimochodem v historii OSN to byly vůbec nejtvrdší, doslova drakonické sankce, které si vyžádaly statisíce, možná i milion obětí, zvláště mezi těmi nejvíce bezbrannými – dětmi.
 • Nepřipustit zrušení protiiráckého embarga bylo úhelným kamenem irácké politiky Clintonovy administrativy, kde post ministryně zahraničí zastávala česká rodačka Madeleine Albrightová. Vzpomeňme, jak se v květnu 1996 v interview s Lesley Stahlovou zdála Albrightové cena půl milionu mrtvých iráckých dětí – obětí sankcí jako docela přijatelná, aby američtí chlapci nemuseli znovu narukovat do Iráku.
 • Přitom je zároveň dostatečně dobře zmapované, že Američané, jejich služby, pomáhali Saddámovi v rozhodujících momentech. Jak proti prezidentu Kásimovi a proti komunistům v počátku jeho kariéry, tak především v průběhu irácko-íránské války, kdy s iráckými piloty lítali nad Íránem američtí letci, kdy Američané poskytovali Iráku výzvědné informace a úvěry na potraviny a také něco málo chemických zbraní. Saddám si do poslední chvíle, těsně před zahájením americko-britské invaze v roce 2003, bláhově myslel, že ho Američané ještě budou potřebovat, že ho ušetří.
 • https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pro-Albrightovou-bylo-pul-milionu-mrtvych-deti-prijatelnou-cenou-A-Havel-podnecoval-valky-USA-proti-nevinnym-rika-byvaly-diplomat-343931

Jugoslávie a Kosovo:

 • Chorvatský deník Jutarnji list uvedl, že mezi osmi firmami, které se účastnily privatizace kosovského Telekomu, je i společnost Albright Capital Management, jejímž vlastníkem je právě bývalá šéfka americké diplomacie Madeleine Albrightová. Z privatizace náhle za podivných okolností odstoupil chorvatský Telekom. Podle zákulisních informací bylo výběrové řízení ušité Albrightové na míru, kdy rok předtím politička, která se výrazně přičinila o nezávislost Kosova, vydělala 20 milionů eur (485 milionů korun) na prodeji vlastnického podílu v kosovské telekomunikační firmě Ipco. A právě nápis Ipco a objetí někdejší americké ministryně zahraničí s kosovským premiérem a někdejším teroristou Hashimem Thacim vévodil plakátu, který Albrightovou tolik rozčílil při incidentu s prosrbskými aktivisty v Paláci knih Luxor, kde představovala svou novou knihu Pražská zima.
 • A ne že by Albrightová byla jediná. Bývalý americký generál NATO Wesley Clark, který v roce 1999 velel Operaci Spojenecká síla, jež načala proces odtržení Kosova od Srbska, podle Jutarnji listu v Kosovu pro změnu kupuje lignitové doly. Kosovo má údajně páté největší zásoby této suroviny na světě.
 • A do třetice americká korporace Bechtel, v jejíž správní radě donedávna seděl i Jock Covey, bývalý zástupce ředitele mise OSN v Kosovu, plánuje začít s výstavbou dálnice z Prištiny do Skopje. Tedy jen co dostaví dálnici z Prištiny na albánskou hranici.
 • Zda je eticky přípustné, aby politici a vojáci rozjeli miliardový byznys na cizím území, o jehož samostatnost se právě zasadili bombami a kulomety, si zodpovězme každý sám.
 • https://www.e15.cz/byznys/ostatni/povalecny-byznys-953953

Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v r. 1968:

 • Situace u nás byla tehdy jiná než je dnes na Ukrajině. V r.1968 jsme nestříleli do spoluobčanů. Řešme "přítomnost" a tím je: "Kde jsme všichni byli celých 8 let a jak se podobné situaci, jaká je na Ukrajině, vyhnout".
 • Také je potřeba přihlédnout k tomu, že v r.1968 to bylo teprve 20 let po II. světové válce, což je období jedné generace, která si její hrůzy ještě velmi dobře pamatovala.
 • Dnes již dovedu pochopit, že SSSR měl obavy z vývoje u nás, s ohledem na probíhající válku ve Vietnamu, umístění amerických raket v Turecku a následnou Karibskou krizí v r.1962.

Rozšiřování NATO:

 • Americký ministr zahraničí James Baker v roce 1990 ujistil Michaila Gorbačova, že se NATO neposune „ani o píď“ směrem na Východ. Stejný slib dali Gorbačovovi prezident George Bush a kancléř Helmut Kohl tentýž rok. Západní politici sice tento slib nedali písemně a Gorbačov jej naivně nevyžadoval, ale nedávno odtajněné dokumenty zahrnuji písemné záznamy těchto a dalších rozhovorů z let 1990–1991 v souvislosti s jednáním o sjednocení Německa. Záznam rozhovoru ministrů zahraničí USA, Británie, Francie a Německa ze dne 6. března 1991 dokazuje, že se politici shodli, že přijetí východoevropských zemí do NATO je "neakceptovatelné" a že by se NATO nemělo rozšiřovat za Labe.
 • https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Krok-od-totalni-chyby-Kavan-k-Putinovi-a-tomu-o-cem-se-mlci-693727

Sami američtí politici, politologové a novináři píší a říkají, že z USA se v posledních letech vytvořila skutečná "říše lží". A celý takzvaný západní blok, který USA vytvořily k obrazu svému, je stejnou "říší lží".

Kauzy "Skripal", "Vrbětice" mne nepřesvědčily o kvalitách vyšetřování. O objektivitě vyšetřování sestřelení MH-17 mám velké pochybnosti.

Uvítám podobný dokument se seznamem agresí SSSR a Ruska:


EU považuji za byrokratický aparát, který "umí" především centralizovat, dotovat, sankcionovat, regulovat, cenzurovat, dezinformovat, "řešit" LGBT, generovat ohromné množství zákonů, "rozdělovat a panovat", podporovat korporace a politické neziskové organizace, manipulovat, neefektivně přerozdělovat peníze daňových poplatníků a především nás zadlužovat, aniž bychom to mohli ovlivnit.

Ekonomicky silnější země, prostřednictvím peněz na dluh, odčerpávají těm slabším jejich doktory, techniky, řemeslníky, inženýry,... Dnes se na tomto podílí i Česká republika, která přitom sama trpí jejich nedostatkem.

Británie, Francie, Itálie jsou bývalé koloniální velmoci, což je i dnes zdrojem jejich ekonomické převahy, o kterou nechtějí samozřejmě přijít. Pochopitelná je také jejich dnešní snaha přenést zátěž za migraci z jejich bývalých kolonií i na země, které nejsou tak ekonomicky silné a na kolonizaci se nepodílely a neměly z ní v minulosti užitek.

 • 3.3.2022 nás pan Vít Rakušan v EU zaváže k zavedení plné solidarity při přerozdělování uprchlíků.

"Své" cíle EU prosazuje pomocí totalitních praktik v zájmu korporací a prostřednictvím jejich kolaborantů. "Privatizují se zisky a znárodňují ztráty". Nebo jsou to korporace, které prostřednictvím EU a kolaborantů prosazují své zájmy?

Máme dnes více věcí, ale kvalita života klesá. V EU se cítím rozhodně méně svobodně než před r.1989 v ČSSR. V té době již byly znatelné procesy rozvolňování. Dnes tady máme zřetelné procesy omezující naši svobodu a máme rozdělenou společnost napříč profesemi, generačně i názorově. Stát (EU) zasahuje stále více do všech aspektů našich životů, což odpovídá definici v našem případě korporátního fašismu.

 • Fašismus je označením typu politické ideologie, jejímiž typickými rysy jsou zejména autoritativní a vůdcovský princip, vypjatý nacionalismus (prosazování EU), militarismus, sociální darwinismus (LGBT, předsudečná nenávist, "55" pohlaví, podpora imigrace), kult modernity, mládí a síly jakož i silná ekonomická role státu (EU) chápaného korporativisticky, v němž soukromé vlastnictví musí sloužit kolektivnímu prospěchu (EU).
 • Uvádím to k zamyšlení. Na definici fašismu není mezi odborníky všeobecná shoda.
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Fašismus

Ruská federace je samozřejmě také ovládána korporacemi a trpí stejnými nedostatky jako USA a EU. Proč ji nekritizuji? Snažím se uvidět "trám ve svém oku" (Matouš 7:3-5). Za důležitá kritéria hodnocení např. považuji zadlužení a náklady na zbrojení, která pro Ruskou federaci vyznívají příznivěji než pro EU a USA.

Je třeba především začít u "sebe". Snazší je ale neustále kritizovat druhé a nutit je k nápravě, než změnit sebe.

Být na místě Ruské federace, přihlédnu-li k dění na Ukrajině v r.2014, angažovanosti US NAVY v Sevastopolu v září r.2013 a výsledku referenda na Krymu v r.2014, postupoval bych ohledně Krymu stejně.

Srovnávání situace na Ukrajině a v Sudetech ve 30. letech minulého století je pro Českou republiku urážlivé a nepřípustné. Československo v roce 1938 byla vzorová středoevropská demokracie, která byla respektována. O Ukrajině se to říci nedá. Ukrajina se bohužel stala obětí oligarchů a korupčníků. Srovnávat tyto dva systémy je nepřípustné. (bývalý diplomat Petr Drulák)


Nabídnu své přirovnání k dění na Ukrajině:

 • V ČSR  bychom vyžadovali jako jediný úřední jazyk češtinu.
 • Při nesouhlasu Slováků a separatistických tendencích (např. v Trenčíně) bychom upálili pár Slováků a několik dalších bychom, při snaze se zachránit, postříleli.
 • Pokud by se chtělo odtrhnout řekněme Prešovsko a Košicko a vyhlásilo by Košickou a Prešovskou lidovou republiku, začali bychom je ostřelovat a pokračovali v bojích dalších osm let?
 • Abych nebyl špatně pochopen. Maminka byla Slovenka, při rozdělování plakala a řekla, už abychom se rozdělili, aby někdo nevystřelil. A kdyby u nás došlo k něčemu podobnému jako na Ukrajině, bojoval bych na straně Slovenska.

NATO nepovažuji za obranný pakt, ale za nástroj politiky především USA, s podporou, případně souhlasem EU. ČR a Slovensko v této podpoře v poslední době "vynikají" nad ostatními. A naši "Armádu České republiky" považuji za expediční sbor ve službách NATO.

Užitek z konfliktu na Ukrajině mají především USA, které nepotřebují, aby EU spolupracovala s Ruskou federací a Čínou. EU politikům situace vyhovuje, protože odvádí pozornost občanů EU od problémů, které politici vytvořili a vytváří a které nechtějí a neumí řešit. Vždy se snáze vládne, když existuje vnější nepřítel a nevěnuje se tak pozornost nepřátelům vnitřním.

Za zahraniční politiku České republiky a její úroveň se stydím již delší dobu. A stydím se stále více. Na to jak jsme malá země, je "obdivuhodné", kolik toho dovedeme pokazit během několika málo let.

USA mění režimy po celém světě a sledují pouze svoje zájmy. O totéž se pokouší Rusko ve svém sousedství. Nepřijatelné je to pouze v případě Vladimíra Putina a Ruské federace?

V případě Ukrajiny je chyba zejména na straně EU. Řešíme "Ukrajinu" a tvrdíme, že za "vše" může Vladimir Putin a Ruská federace.

 • Kde jsme byli, když v roce 2010 prezident Juščenko posmrtně vyznamenal Banderu čestným titulem Hrdina Ukrajiny?
 • Kde jsme byli, když byl v roce 2014 zákon o zvláštním statusu místních jazyků zrušen, což vyvolalo protesty na jihovýchodě a na Krymu?
 • Kde jsme byli, když v Oděse 2. května 2014 zapálili Dům odborů, kde byli zablokováni aktivisté proti Majdanu? Lidé, kteří se snažili dostat z hořící budovy, byli ostřelováni a lékaři se k nim nesměli přiblížit. V důsledku toho bylo zabito 48 lidí a více než 200 lidí bylo zraněno.
 • Kde jsme byli, když toto vše vyvolalo protesty na jihovýchodě a na Krymu, což mělo vliv na oddělení Krymu a na občanskou válku na východě Ukrajiny?
 • Kde jsme byli, když se porušovaly Minské dohody?
 • Kde jsme byli a co jsme dělali posledních více než 7 let?
 • Kde byli a co dělali všichni ti, co dnes "vykřikují", posledních více než 7 let?
 • O naše "nepřizpůsobivé" se staráme výstavbou bytů, které vzápětí devastují. Ukrajině pomáháme budovat demokracii v DLR a LLR zasíláním dělostřeleckých granátů?

Ozbrojený konflikt je neštěstím pro všechny zúčastněné. Má jediné pozitivum. Velké množství lidí si uvědomilo, co je to válka.

Snad, pro nás normální lidi, dopadne vše dobře. Pokud ne, za výsledek poneseme odpovědnost všichni, kteří jsme tak dlouho přihlíželi a přihlížíme.

Díky našim politikům jsem za současný stav také zodpovědný. Rád bych pomohl na Ukrajině všem stranám konfliktu. Poradíte prosím nějaký vhodný způsob, jak mohu pomoci?

Domníváte se, že je řešením posílat na Ukrajinu další zbraně?


Cenzura:

Dne 25.2.2022 sdružení CZ.NIC na základě "doporučení" vlády blokuje tyto weby:

Zamlčování informací, jak je tomu u "naší" televize, považuji za horší, než dezinformovat. Na dezinformace je třeba reagovat pravdivými informacemi a argumenty, ne cenzurou.

Podle p. Lipavského "Putin válku, kterou nesmyslně rozpoutal, prohraje" a je to velmi pravděpodobné. Záleží ale i na kritériích hodnocení.  Co když se jedná o další oběť ruského národa, jako to bylo za II.světové války? Co když není cílem na Ukrajině zvítězit?

Co když je to zkouška každého z nás? Abychom se probudili a ukončili dominaci USA podobně, jako komunisté v r.1989 zrušili vedoucí úlohu strany ve společnosti? Poslanci tehdy hlasovali jednomyslně.

 • Co je tak špatné na požadavku Ruské federace, mít kolem sebe pás zemí bez základen NATO a bez jaderných zbraní?
 • Co je tak špatné na tom, spolupracovat s Ukrajinou a Ruskou federací, aniž bychom je odsuzovali a přijímali do politických, vojenských a ekonomických struktur?
 • Co začít stavět vztahy mezi lidmi a zeměmi na práci a ne na politice a finančních machinacích? Bez sankcí, bez dotací, bez manipulací s veřejným míněním a bez cenzury?

"Politika nás rozděluje, práce nechť nás spojí." (J. A. Baťa)

"Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem." (Tomáš Baťa)


Důvěra a víra:

Ano, pan V.Putin a Ruská federace pravděpodobně válku prohraje. U mne Lipavský s celou naší politickou a mediální scénou, EU a USA již prohráli. Přišli o moji důvěru a ztracená důvěra se velmi těžko získává.

Pokud  považujete mé "pochopení pro zvolený postup Ruské federace na Ukrajině" jako podporu válčení, vězte, že podobně chápu i oligarchy a jejich úsilí o stále větší moc, stejně jako zloděje, který usiluje o něco, co není jeho. Chápu, že EU chce rozhodovat o každém aspektu našich životů, že USA chce dominovat světu. Je to stejně pochopitelné jako to, že slunce chce zapadnout na západě a vyjít na východě.

Podstatné je, co chceme my a zda dovedeme rozeznat, co je prospěšné, co nám škodí a hlavně, co je správné.

Před pár dny se vyhrožovalo povinným očkováním, tresty za nenošení roušek a odlišné názory na "covid". Nyní se zakazují názory plošně.

Zkusme si každý odhadnout další vývoj. Já předpokládám "zvací dopis", ve kterém naše vláda požádá o rozmístění raket s jadernými hlavicemi na našem území, a povinné nošení transparentů, jak milujeme USA a EU na "věčné časy a nikdy jinak".

V těžkých dobách se projeví naše morální kvality a charakter.

 • Věřím, že je většina lidí ve své podstatě dobrá.
 • Věřím v "jakož i my odpouštíme viníkům svým".
 • Věřím, že lidé umí rozlišit dobro od zla.
 • Věřím, že jsem rozeznal zlo správně již v r.2014 v Oděse a odpusťte prosím, že jsem tak dlouho "hleděl jinam".
 • Věřím, že mladá generace rozezná dobro od zla a jak je důležité postavit se za pravdu a spravedlnost. A věřím, že starší generace jim v tomto je schopna pomoci.

Děkuji našim osvoboditelům v r.1945 a věřím, až konflikt na Ukrajině skončí, že si budeme pamatovat, kdo na něm bohatl a kdo chudl.

Děkuji všem, kteří mi pomohli při formování mých názorů, a zároveň uvítám informace a argumenty (od kohokoli), které mi pomohou mé názory změnit a předem za tuto pomoc děkuji.

Děkuji za přečtení a přeji hezký den.

S úctou.

Ing. Jiří Bránka, 28.2.2022
branka.jiri@jetoonas.cz
poslední verze PDF, úpravy: 1.0.1