Cookie Consent by Free Privacy Policy website ZAPOMEŇTE, že o sobě a svém životě nechám rozhodovat ... - jetoonas.cz

ZAPOMEŇTE, že o sobě a svém životě nechám rozhodovat ...

poslední úpravy: 28 prosince, 2023 21:36


ZAPOMEŇTE
, že o sobě a svém životě nechám rozhodovat Vás. Leyenovou, Jourovou, Fialu, Rakušana, Černochovou, Lipavského, Petra Pavla, Řehku, Zelenského, Pekarovou, Jurečku, Vystrčila, Babiše, Němcovou, Pavla Novotného, Hřiba, Válka, Kubka, Haška,...

Chcete-li z mojí strany jakoukoli podporu, musíte si ji zasloužit ne totalitními praktikami, ale kvalitní argumentací a úspěšnou obhajobu vašich názorů a všeho, co děláte.


Moji důvěru jste ztratili již dávno.

 1. Slibovali jste, že se nebude rozšiřovat NATO.
 2. Osm let jste mlčeli, když Ukrajinci zabíjeli své spoluobčany na Doněcku a Luhansku.
 3. Lhali jste nám ohledně Covidu.  Lhali jste nám ohledně účinnosti a bezpečnosti vakcín.
  • Za postačující důkazy považuji cenzuru, tajení informací a neexistující kvalitní statistika.
 4. Lžete nám o Ukrajině, která je jednou z nejzkorumpovanějších zemí. Lžete o ukrajinské demokracii. Zásobujete ČR závadnými ukrajinskými potravinami.
 5. Mít Ukrajinu v NATO je pro vás přednější než statisíce zničených životů.
 6. Lhali jste nám a stále lžete o anexi Krymu.
 7. Lžete o CO2, o naší nezávislosti na plynu z Ruské federace.
 8. Nakupujete drahé, nevhodné vojenské vybavení od nejzadluženější země, která je největším teroristou a podporovatelem konfliktů a obchodu s drogami ve světě.
 9. Nakupujete drahé nefunkční vakcíny, přitom nedovedete zajistit ani běžný penicilin.
 10. Problémy "řešíte" zadlužováním, dotacemi, sankcemi, dehonestováním a "nálepkováním" svých oponentů a cenzurou.
 11. Privatizujete zisky a znárodňujete ztráty.
 12. Občanům zvedáte daně a likvidujete úspory. Sobě zvedáte platy a oligarchům prostřednictvím dotací zvyšujete zisky.
  • To se vám to hoduje, když vám lidi musí dávat své peníze a když jich není dost, tak je zadlužíte.
 13. Podporujete zabíjení nejen na Ukrajině ale nyní i v Gaze.
  • Další na řadě budeme my, občané ČR?
 14. Za chybná rozhodnutí a špatné hospodaření nenesete zodpovědnost.
 15. Z naší bezpečné a kdysi vyspělé a poměrně soběstačné země, jste udělali kolonii, montovnu, děláte z ní rozvojovou zemi a přibližujete ji k občanské válce.
 16. Z nás, občanů ČR, děláte prostřednictvím pozitivní diskriminace cizinců, "nepřizpůsobivých", "menšin" s různými odchylkami a oligarchů, občany druhé až třetí kategorie.
 17. Máme nedostatek lékařů, techniků, klesá kvalita školství a zdravotnictví.
 18. Máme přebytek úředníků, generálů, neziskovek, pojišťoven a politiků.
 19. "Naše" "armáda" bojuje ve světě za cizí zájmy, za peníze občanů ČR.
 20. Policie nás "chrání" za použití násilí vůči lidem, kteří nemají roušky, zasahuje proti spoluobčanům s "nesprávnými" názory.
  • Neplatí to obecně. Potkal jsem se s řadou zcela a naprosto rozumných policistů.
  • Domnívám se, že je potřeba s nimi častěji osobně hovořit, aby se vytvořil potřebný a dostatečný pocit sounáležitosti mezi námi a jimi.
 21. Za nesprávné názory se vyhazuje z práce.
 22. Vyvěšování ukrajinské vlajky je odměňováno. Za vyvěšení vlajky Ruské federace lze od "demokratických" podporovatelů Ukrajiny očekávat vyhození z práce, vyhrožování, násilí a možná i smrt.
 23. Rozprodáváte "národní stříbro". Nakupujete dluhopisy Německa, USA, ...
 24. "Řešíte" náš 0.3% vliv na CO2, potřebujete mít přehled o každé ovci, koze, prasátku, ale neřešíte ničení půdy, odlesňování, otravu řek a pod.
 25. Dovedete snadno plošně omezit pohyb vlastních obyvatel, ale nedovedete řešit imigraci.
 26. Nedovedete snížit vysoké ceny elektřiny, kterou levně vyrábíme, a ani rozumně vysvětlit, proč tomu tak je.
 27. Holedbáte se bezpečností v naší zemi, aniž by to byla vaše zásluha, přitom z naší bezpečné země děláte Ukrajinu.

Odpovědnost za stav společnosti a světa.

Odpovědnost za stav společnosti a světa máme každý úměrně výši svého postavení, svěřených pravomocí, příjmu, majetku, vzdělání a inteligenci.

 • To, že má někdo postavení, pravomoci, příjem nebo majetek a postrádá vzdělání a inteligenci, jej zodpovědnosti nezbavuje.

ZLODĚJEM musí být považován každý (i zpětně), v jakémkoli období (v blahobytu i krizi), kdo měl nebo má nepřiměřené zisky z aktivit, které jsou pro daňové poplatníky nezbytné (vyžadovány zákony) a nebo nutné a potřebné k jejich životům. Za zloděje musí být považován i ten, kdo vědomě nebo nevědomě toto podporuje nebo se na tom podílí.

KRÁDEŽÍ musí být považováno vědomé nebo nevědomé podílení se na vytváření falešného obrazu o skutečnostech (i zpětně), ze kterých má někdo přímý nebo nepřímý prospěch, a které vedly k ekonomickým újmám běžných občanů.

ZLODĚJEM a VRAHEM musí být považován každý (i zpětně), kdo vydělává na válce a zbrojení nebo se podílel na vytváření falešného obrazu o skutečnostech, které vedly k válce nebo její podpoře.


Vy, kteří chcete odzbrojit občany omezením držení legálních zbraní.

 • Na vojně jsem jako absolvent vysoké školy odmítl nosit zbraň.
 • V roce 2014-2015, pod dojmem událostí v Oděse, podpoře imigrace EU a zřejmé neschopnosti politiků řešit problémy, které vytvářejí, jsem začal uvažovat o pořízení zbrojního průkazu.
  • Chtěl jsem umět posoudit, co obnáší získat zbrojní průkaz a co znamená odpovědná manipulace se zbraní a její případné použití.
 • Po získání zbrojního průkazu, jsem rok zvažoval, zda si pořídit zbraň.
  • Strach o sebe a majetek při mém rozhodování nehrál roli.
  • Rozhodla obava nebýt schopen zasáhnout při ochraně života dítěte, ženy nebo starého člověka a zejména přijetí důsledků a rizik pro mne plynoucích z použití zbraně.
  • Podstatným důvodem pro pořízení zbraně byly také mé obavy z totalitních praktik ČR a EU, procesy probíhající na Ukrajině řízené USA, podpora imigrace a tím i zákonitého snižování bezpečnosti v naší zemi.
 • Mít zbraň a použít ji, je o obrovské zodpovědnosti za sebe a své jednání. 
  • Považuji za nezbytné neustále pochybovat o svých morálních kvalitách, o schopnosti posoudit co je správné a co špatné.
  • Tuto zodpovědnost a potřebné kvality např. postrádám u Bidena, Zelenského, Leyenové, Jourové, Černochové, Řehky, Lipavského, Fialy, Rakušana, Petra Pavla ... a tento výčet zdaleka není úplný.

Politici nemají žádný "průkaz", který by potvrzoval potřebné schopnosti k vykonávání jejich "práce".

 • Není po nich vyžadováno podrobit se vyšetření, které ověří jejich psychologické, charakterové, rozumové a hlavně morální kvality. Přitom škody, které způsobují politici na životech a majetku jiných, celé společnosti a dokonce několika dalších generací, jsou neporovnatelné se škodami, které způsobí všichni držitelé legálních zbraní dohromady.
 • Jen inteligenčně nedostatečně disponovaní jedinci si mohou myslet, že řešením bezpečnosti je mít ozbrojeného policistu na každém kroku.

Napočítal jsem cca 4-5 osob, kterým mohu důvěřovat a svěřit jim v případě nutnosti svoji zbraň.

 • My jsme přitom svěřili řízení státu lidem, které neznáme, kteří často vykazují znaky psychopatů a o jejich odborných a morálních kvalitách se dá s úspěchem pochybovat.
 • Rád bych se potkal s lidmi, kteří tyto "autority" volí, aby mi pomohli pochopit v čem a proč se pletu a mohl tak své názory a postoje změnit k "lepšímu".

Za zločince a pokrytce považuji vás všechny, kteří rozhodujete o nás bez nás.

 • Za zločinný považuji i stávající volební systém a model řízení společnosti.
 • Za jedině správné řízení společnosti považuji přímou demokracii bez nutnosti existence politických stran.

 • Že přímou demokracii nelze použít?
 • Že by se řada věcí nedala prosadit?
 • Samozřejmě že nedala, když společnost řídí lidé pochybných kvalit, neschopných přijít s vizí, koncepcí jak jí dosáhnout a přesvědčit o ní širokou veřejnost.

ZASTÁNCŮM EU, NATO a Eura, k zamyšlení.

 • Kdyby šlo "vyspělému západu" o vyrovnání ekonomik a rovnocenné partnerství, brali by jiným zemím jejich odborníky?
 • Jsou dotace, sankce a zadlužování vhodným nástrojem řízení nebo slouží jako nástroj k ovládání a manipulacím?
 • Proč, při rostoucích možnostech technologií nás o čemkoli informovat a jejich klesající ceně, roste potřeba přenášet rozhodovací pravomoci na stále menší skupinu nikým nevolených a neodvolatelných "lidí"?

 • Před "Sametem" docházelo k rozvolňování a růstu občanských svobod. Když nás SSSR "opustil", zůstal nám průmysl, banky, voda, elektrárny, měli jsme dostatek učitelů, lékařů, "penicilin", armádu, neměli jsme dluhy.
  • Jak si mám vysvětlit, že již řadu let pozoruji trend opačný?
 • Co nám přineslo "přátelství" a spolupráce s EU a USA? Co nám zůstane, až nás opustí nebo opustíme my je?
  • "Předevčírem" nám vzali vodu, "včera" nás chtěli povinně očkovat, "dnes" nám berou energie, "zítra" nás pošlou do války a "budou nám holit hlavy"?
 • Budou naše životy lepší úměrně stále narůstajícímu objemu zákonů, předpisů, zákazů, příkazů, vyhlášek, norem, dotací a sankcí?
  • Kolik jich musí být, aby řídily každý aspekt (moment, okamžik) našich životů a svět tak dosáhl "dokonalosti"?
  • "Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat." (Antoine de Saint-Exupéry)

ZAČNĚME zákazem zadlužování státu. 

 • Nepřiměřený zisk považujme za lichvu.
 • Lichvu považujme za krádež.
 • Hledejme a definujme obecné principy a cíle, kterých chceme dosáhnout a způsob, kterým si každý může snadno ověřit a "změřit", zda a jakou rychlostí k těmto cílů směřujeme.
 • Hledejme taková obecná pravidla a principy, aby rozhodující většina zisků, vzniklých z práce občanů určité země, zůstala v této zemi.

Kdo jsem a něco málo o mých názorech.

 • Jsem IT specialista, vývojář SW, analytik.
 • Preferuji open source technologie.
 • Hraji na housle, hrál jsem v několika kapelách, mám rád tanec, turistiku.
 • Nesnáším nespravedlnost, pokrytectví, dotace, sankce, totalitu a totalitní praktiky, korupci, zadlužování a cenzuru.
 • Jsem Moravák a po mamince poloviční Slovák.
 • Nechci na našem území jakékoli okupační armády. Za okupaci považuji i "delší než krátkou" přítomnost ozbrojených sil USA nebo EU.
 • Politici ve většině případů neúspěšně řeší problémy, které, nebýt politiků, by nikdy nevznikly.
 • Než jsem pochopil, jaké jsou zájmy USA, byl jsem velmi kritický k invazi v r.1968 a období "normalizace".
  • Tehdejší generace v produktivním věku zažila II. Světovou. Mnozí přišli o své rodiče, sourozence a partnery. A hrůzy války měli ještě v živé paměti.
  • Odpustil jsem.
  • A když vidím, co se u nás a ve světě nyní děje, zjišťuji, že není co odpouštět.
   • Máme tu opět okupaci a "normalizaci".
   • Protektorát a anexe jsou realizovány EU prostřednictvím zákonů, omezujících naši suverenitu a povinné přijímání imigrantů pod hrozbou sankcí, to vše za pomoci našich politiků.
   • Chybí už jen "Hitler" a začít válku.
 • 50-tá léta jsem nezažil.
  • Tehdy bylo krátce po válce a muselo to být velmi těžké období.
  • Dnes imigrantům financujeme pobyt, zdravotní péči a případy jejich násilnického chování omlouváme těžkými životními zkouškami.
  • Nedovolím si soudit tehdejší dobu. Nevím, jak bych obstál já sám ve zkouškách, kterými prošli a kterým byli vystavováni naši předkové.
  • Na soudy a nositele "pravdy" a "lásky" tu máme jiné "kapacity" ... Hřiba, Němcovou, Petra Pavla, Lipavského, Černochovou, Rakušana, Pavla Novotného, Zelenského,...
 • Naše "přátelství" s USA a EU považuji pro nás za nebezpečnější než "ohrožování" Ruskou federaci. A toto mé hodnocení nepramení ze strachu z RF ale z hodnocení "kvalit" našich politiků a politiků USA a EU a "hodnot", které prosazují.
 • Po válce se toho hodně vybudovalo a po "Sametu" se toho hodně zničilo. Ano, máme více věcí, ale často na úkor toho, co skutečně potřebujeme.
 • Mé názory na EU a USA, to je na samostatný článek. Něco přece jen naznačím, pod dojmem shlédnutí pohádky "Sůl nad zlato".
  • Předpokládám, že až se bude točit nová verze této pohádky, financovaná z dotací EU a mladým Sorosem, jedna z princezen bude černoška, druhá lesba.
  • Jeden z princů bude transvestita. Druhý princ se jménem Leopard bude neustále chodit s nasazeným respirátorem.
  • Jedna z princezen bude mít ráda tátu krále jako "Imigraci", druhá jako "Green Deal" a třetí ... jako "Ukrajinu", "Zelenského", "hmyz" ... nevím, asi zůstaneme u soli.
  • Sůl se ale, z ekologických důvodů, rozhodně nebude rozpouštět v potoce.
  • Rybáře nahradí buď ekologický prodejce mobilů, fotovoltaiky a větrných elektráren nebo možná neziskovkář podporující adopci dětí homosexuálními páry.
  • Babka kořenářka bude zodpovědnou propagátorkou povinného očkování proti Covidu.
  • A na závěr se zdůrazní, že cennější než toto všechno, je příprava války proti Ruské federaci a ochota položit život za Jandovy "Evropské hodnoty", "myšlenky" Fauciho, Gatese, Aspen Institute, WEF, WHO a "velikánů", "myslitelů" a "morálních" "gigantů" dnešní doby, jako jsou např. Lipavský, Černochová, Řehka, Petr Pavel a Zelenskyj společně s Fialou, "Tchajwancem" Vystrčilem a "zděšenou" Němcovou.

Vy, kteří mé názory považujete za extrémní a hodny udání na policii ČR.

 • Byl jsem se osobně udat na polici v případě textu "S bolestí".
  • I přes mé veliké, cca jednohodinové úsilí, kdy se na mně vystřídali tři policisté a jedna sympatická policistka, se mi nepodařilo vynutit si zápis, kde já Jiří Bránka udávám sám sebe za nesprávné postoje.
 • Byl jsem osobně na polici konzultovat transparent "Nebojte".
 • A slibuji, že i s tímto textem "ZAPOMEŇTE, že o sobě a svém životě nechám rozhodovat ..." zajdu osobně po novém roce na policii a požádám o co nejpřísnější potrestání.

Všichni si poneseme důsledky svých špatných rozhodnutí.

Je mi líto Ukrajinců a občanů Ruské federace, kteří, ve válce vzniklé za přispění EU a USA, přišli o život.

Důsledky rozhodnutí politiků dopadnou určitě i na ně samotné a doufám, že to bude co nejdříve a úměrně jejich provinění.

My, kteří jsme tuto "hrůzovládu" nevolili, si také poneseme důsledky. Bude to za naši neschopnost nebo malou snahu zastávat se pravdy (úměrně výši svého postavení, svěřených pravomocí, příjmu, majetku, vzdělání a inteligenci).

Řehko, Lipavský, Černochová, Pekarová, Rakušane, Fialo, Vystrčile, Petře Pavle. Utvrzujete mne stále více v přesvědčení, že v případě války budu bojovat proti USA a EU.

 • Předpokládám, že za tento postoj přijdu o zbrojní průkaz a právo držení zbraně.
 • Ano, přijdu tak i o možnost a schopnost bránit v případě potřeby ty, kteří se bránit nemohou.
 • Nemohu ale mlčet. Mlčení považuji za kolaboraci s nastupující totalitou. Tu považuji za větší hrozbu, než možnost přijít o život, o který nás dříve nebo později tato totalita stejně připraví.

 • "Demokraty" a novodobé svazáky chci ujistit, že o sebevraždě neuvažuji a násilí nepovažuji za systémové řešení.

 • Pracuji na vývoji aplikace "Strom-důvěry". Chci tak pomoci budovat a posílit důvěru mezi lidmi. Slibuji si od toho také, že v našich řadách snáze nalezneme lepší zastupitele, než jaké jsme tu měli dosud.
 • Spojovat se a demonstrovat musíme "lokálně" v místě svého bydliště. Vyjde to levněji, můžeme to dělat častěji a hlavně cíleně. Propojit jednotlivé lokality do většího celku bude už snadné. Velké demonstrace jsou efektnější, za efektivní je ale nepovažuji (odhadněte si průměrné náklady na jednoho účastníka, vynásobte částku počtem účastníků a budete asi překvapeni, kolik peněz je to jen na DPH, které jdou do kapes "režimu").
 • „Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté.“ (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti geologie, psychologie, theologie, nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezcové věcí patentních, magnificence, zkrátka inteligence. Pomozte mi prosím změnit mé názory tak, aby byly z přesvědčení v souladu s názory dnešního mainstreamu. Lobotomii bych pokud možno volil, až jiné možnosti selžou.

Děkuji za přečtení, za každou dobře míněnou pomoc a přeji hezký den.

Jiří Bránka