Cookie Consent by Free Privacy Policy website jetoonas.cz - Síť vzájemné pomoci a porozumění

Co říci k postojům prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D., dr. h. c. preláta?


Je znám svými pozitivními postoji k V.Havlovi. Setkal se s dalajlámou. Dostal "prestižní" Templetonovu cenu.

 • Římskokatolická akademická farnost Praha: 9pave5f
 • Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha: sa46rtm

U duchovního předpokládám kvality duchovní.

Logické a matematické dovednosti ty u nich nepředpokládám. Tím lze vysvětlit jejich problematické postoje při hodnocení "světských" skutečností.
Duchovní by měli zůstat u věcí neměřitelných, jako je láska k bližnímu svému, odpouštění, soucit, podporovat u svých "oveček" hledání pravdy a pod.

"Nečekejme, až se svět kolem nás změní k lepšímu, začněme se změnami u sebe."

 • "Nemůžete čekat, až se svět kolem vás změní k lepšímu, ale musíte se změnami začít sami u sebe." (tibetský duchovní vůdce dalajláma účastníkům pražské konference Forum 2000)

Prof. PhDr. Tomáš Halík se pletl v propagaci vakcinování a podpoře covidových manipulací. Nyní pokračuje se stejnou sebejistotou, z mého pohledu v podpoře zabíjení na Ukrajině a kritice politiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc..

 • Osobně jsem pro přímou demokracii a zrušení "vedoucí úlohy" politiků a politických stran. 

Prof. PhDr. Tomáši Halíkovi by prospělo být pokornější a se změnami začít u sebe. Lépe se informovat a vzdělávat i z jiných zdrojů než jsou "Fiala", "Čaputová", "Macron", "Fauci", "Kubek", "Válek", "Arenberger", "Prymula", ...


"Kterakž pak vidíš mrvu v oku bratra svého, a v oku svém břevna necítíš?" (Matouš 7:3-5 B21).

Při psaní tohoto textu, i když to tak nevypadá, si neustále připomínám, že nejsem dostatečně pokorný.
Najít ale vhodnou míru pokory mezi "chytrému napověz ..." a "hloupého trkni" je obtížné.


To, že nevidíme (já nebo p.T.Halík) "trám ve svém oku zabodnutý" si ukážeme na některých jeho postojích:

 • „Zločinný ruský režim vraždící své oponenty si vyhledává všude zrádce evropské jednoty, trojské koně svých vlastních zájmů. Nejprve to bylo u nás, v Maďarsku, nyní na Slovensku“. (T.Halík)
  • Co vím o koloniální minulosti a přítomnosti Francie, Británie, USA, o "vztahu" USA a Afghánistánu, o aktivitách Vatikánu a jeho spolupráci s CIA, mafií, praní peněz, apod., mi ukazuje na trám v obou očích mých nebo T.Halíka.
 • „Všude vidíme mafie, oligarchy, kteří se snaží o putinizaci svých zemí. Scénář je známý: likvidovat svobodu médií, univerzit, kultury, zmařit nezávislost justice, zejména vyšetřování korupce, a izolovat zemi od Evropské unie a Severoatlantického paktu, které jsou garanty bezpečnosti, prosperity, právní a politické kultury svých členských zemí“. (T.Halík)
  • Na "vyspělém" Západě a na Ukrajině se podle T.Halíka oligarchové, mafie a korupce zdá se, nevyskytují?
  • Já bych začal u nás, nejdříve kritikou našich oligarchů a naší západní mafie, jako jsou např. Vanguard, BlackRock, bankovní, energetický, vojenský a farmaceutický průmysl.
  • Doporučuji zjistit si něco o "působení" BlackRock na Ukrajně a kdo má z válčení prospěch.
   • Napovím ... ti mrtví (na obou stranách), jejich rodiny a přátelé to určitě nejsou.
  • Za analogii "putinizace" považuji "thunbergretovatění", "rakušanizaci", "jourovatění", "černochizaci", "bartošizaci", "lipovatění" a "fialovění" ČR, na Slovensku "šimečkovatění", "matovičovatizaci", "čaputovatění", ...
   • a všichni dohromady podporují "eurototalitorizaci", "eurokorporativatění", "eurokleptokracii", ...
  • To co dělá Ruská federace bledne vedle "bohulibých" "nekorupčních" aktivit USA, EU a "vyspělého" Západu. Pár příkladů:
  • O svobodě médií jsme se přesvědčili během "covidpandemie".
   • Mimořádně zřetelným důkazem "svobody" médií bylo odstavení alternativních webů po zahájení speciální operace Ruské federace na Ukrajině?
  • Vzorem "nekorupčnosti" jsou nákupy "vakcín" Ursulou von der Leyenovou, nákup F-35 naší ministryní útoku Mgr. Janou Černochovou, ...?
  • A příkladem pro všechny je Ukrajina a její prezident Volodymyr Zelenskyj, kde korupce "neexistovala", "neexistuje" a existovat ani nikdy "nebude"?
 • T.Halík hovoří o odlivu mozků z české a slovenské země z důvodu nespokojenosti se situací v jejich domovině.
  • Co odliv mozků z Ukrajiny v posledních dvaceti letech?
  • Co dlouhodobý odliv mozků z ČR za "lepším" výdělkem?
  • Odliv těchto mozků podle mne nevypovídá tolik o nespokojenosti se situací v domovině, ale o hodnotovém systému majitelů těchto mozků a krádeži těchto mozků "vyspělým" koloniálním Západem.
 • „Na prestižních univerzitách Evropy i Ameriky potkávám vzdělané mladé Čechy a Slováky“. (T.Halík)

Zajímalo by mne, co si představuje T.Halík pod vzdělaností?
🙂

Důkazy "vyspělosti" a "vzdělanosti" Západu:

 • "Covidpandemie" (podle mne šlo o Covidfašismus, Covidhysterii, Covidteror, ...)
  • tajné smlouvy na nebezpečné nefunkční vakcíny
  • cenzura
  • lhaní o nebezpečnosti SARS-COV-2 a účinnosti "vakcín"
  • manipulace se statistikou
  • chybně prováděné testy a výpočet účinnosti "vakcín"
  • nesmyslné použití PCR testů pro diagnostiku a jich příliš vysoká a nejednotná amplifikace
  • špatná, zanedbaná přednemocniční péče
  • ostrakizace alternativních přístupů a lidí s jinými než "správnými" názory
  • na jedné straně A) jsou tyto "autority":
   • MUDr. Milan Kubek,  prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, plk. v. v. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ...
   • Přítomní náboženští představitelé na závěr setkání přijali následující prohlášení: „My, níže podepsaní, ve vzpomínce na všechny zesnulé v době pandemie, tímto vyzýváme věřící ze všech náboženství i ty, kteří se k žádnému náboženství nehlásí, k jednotě, aby se nenechali ničím a nikým rozdělit, ale vedli rozhovor, navzájem se podporovali a dodržovali protiepidemická opatření chránící život včetně očkování. Všem přejeme hodně síly a požehnání do celého nadcházejícího roku 2022.“
    • Mezi těmi, kteří přijali výše uvedené prohlášení, byli např. vrchní zemský rabín Karol Sidon, biskup Václav Malý, profesor Tomáš Halík, patriarcha Československé církve husitské Tomáš Butta, šejch Milan Váhala, muslimský učitel Kristián Dembický, farář pro menšiny Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal, zakladatelka židovské reformní komunity Sylvie Wittmannová, rabín progresivní židovské komunity David Maxa, docent religionistiky Univerzity Karlovy Zdeněk Vojtíšek, zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí Robert Řehák, tajemník Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš, molekulární bioložka Scarlett Vasiluková Rešlová, učitel judaismu Aleš Weiss a představitelé dalších náboženství, jako jsou buddhismus a hinduismus.
    • https://www.kurzy.cz/zpravy/627007-setkani-nabozenskych-predstavitelu-k-pripomince-obeti-pandemie-vyzve-k-jednote-a-spolecnemu-prani/
  • na druhé straně B) jsou autority:
   • RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
   • MUDr. Soňa Peková, Ph.D.
   • Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
   • pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel
  • Argumentace jedné skupiny "autorit" byly postaveny na tvrzeních, manipulacích, důkazech "kruhem" a podpořeny cenzurou. U druhé skupiny byly argumenty postaveny na faktech, logice a kritickém myšlení.
  • Pro mne jsou postačujícím důkazem, že se v případě "Covidu" jedná o podvod, cenzura, tajné smlouvy, chybná metodika, špatně prováděný sběr statistických dat a použití pro diagnostiku nevhodných PCR testů (a jejich nejednotná amplifikace).
 • Podpora "demokracie" na Ukrajině:
  • diskriminace ruskojazyčných obyvatel
  • postoje a mlčení "elit" k zabíjení na Doněcku a Luhansku v letech 2014 - 2021
  • podvod s Minskými dohodami
 • Lhaní ve věci "anexe" Krymu:
  • Krymské referendum a připojení Krymu k Ruské federaci:
  • V případě Krymu je zamlčováno referendum z 20. ledna 1991, několik měsíců před rozpadem SSSR, zda má být obnovena Krymská autonomní sovětská socialistická republika. Šlo tehdy o administrativní „povýšení“ Krymu z „oblasti“ na „autonomní republiku“. Zúčastnilo se 81 procent oprávněných voličů, 94 procent z nich řeklo, že ano. Nejvyšší sovět Ukrajinské SSR příslušný zákon schválil a Krym se s účinností od 19. června 1991 stal autonomní republikou v rámci Ukrajiny.
  • Dne 21. října 1995 přijal krymský parlament upravenou ústavu, která byla 28. června 1996 potvrzena celoukrajinským parlamentem v nové ukrajinské ústavě. Podle oddílu 10 ukrajinské ústavy se Krym stal autonomní republikou v rámci Ukrajiny, která měla podle článku 138.2 pravomoc vyhlásit místní referenda, jejichž předmět nebyl omezen tímto oddílem ukrajinské ústavy.
  • Dne 23. října 1998 ukrajinský prezident Kučma podepsal zákon, který ji schválil. Článek 48 krymské ústavy deklaroval právo Krymské republiky vypsat referendum, týkající se podstatných otázek pro krymské obyvatelstvo.
  • Od roku 2000 má autonomní republika také vlastní hymnu.
  • Referendum z 16. března 2014 bylo tedy uplatněním tohoto práva, které bylo v souladu i s ukrajinskou ústavou. Námitky, že se konalo za přítomnosti ruských („okupačních“) vojsk, která tam dokonce byla prý poslána, jsou zcela liché. V roce 2010 byla totiž uzavřena rusko-ukrajinská smlouva o pronájmu krymských základen pro ruskou Černomořskou flotilu s platností až do roku 2042. Milan Syruček (Rusko-ukrajinské vztahy. Mýty a skutečnost. Praha 2015) uvádí, že Sevastopol dostal zvláštní status, a celkem 4.600 objektů na Krymu mělo právo exteritoriality. Celkový počet vojáků ani po jejich doplnění počátkem roku 2014 (to asi měla být ta „okupace“) nikdy nepřesáhl množství, uvedené ve smlouvě.
  • Přítomnost ruských vojáků v pronajatých objektech tedy nijak neovlivnila průběh referenda, protože to dopadlo v podstatě stejně, jako referendum v roce 1991, kdy žádné takové výtky nebyly vzneseny, přestože i tehdy byli na krymských základnách vojáci Černomořské flotily.
  • https://ceskapozice.lidovky.cz/forum/schneider-kercsky-incident-husuv-odkaz-a-krym.A181127_162020_pozice-forum_houd
 • Přesvědčování o:
  • "nebezpečnosti" CO2
  • existenci více než dvou pohlaví
 • "Řešení" problémů soustavným zadlužováním "neznámému" věřiteli, sankcemi a dotacemi.
 • "Transparentnost" nákupů "vakcín", zbraní, ...
 • "Transparentnost" prodeje a nákupu energií, ...
 • Používání různého "metru" podle potřeb "elit".
 • Postoje "elit", USA a EU k zabíjení v Gaze.
 • Mlčení ve "věci" J.Assange.

Snažím se hledat v lidech to lepší.

 • Postoje prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D., dr. h. c. preláta, jako duchovního, si proto nevysvětluji jeho pokrytectvím a zlými úmysly. Připisuji to jeho nedostatečnými duševními dispozicemi.
 • Ono ne každý, jak jsem se zmínil výše, má potřebné intelektuální, logické a matematické dovednosti, aby pochopil k čemu slouží cenzura, proč se používá stále častěji místo kvalitních argumentů, co je kritické myšlení a pod.
 • Se zvyšujícím počtem titulů a příjmem roste jejich majitelům sebejistota o jejich neomylnosti. To jsme viděli a vidíme u všech, co podporovali a podporují covidfašismus a nyní u podporovatelích zabíjení na Ukrajině a podpoře rozšiřování útočného paktu NATO.
 • Chytrý se poučí z vlastních chyb, ten chytřejší i z chyb jiných, pokorný své chyby přizná.

Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí."

 • Mějme pro prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D., dr. h. c. preláta pochopení a soucit. Určitě pro něj není jednoduché být duchovním a zároveň někoho tak nenávidět.
 • Být duchovním a dělat politiku ... to je obtížný úkol.
 • Možná je to trest?
 • Bůh tuto "práci" zřejmě někomu potřeboval uložit a buďme rádi, že to nevyšlo na nás.

Bůh nám dal ruce na práci, mozek na přemýšlení a naštěstí má rád rozmanitost.

 • Každý nedovede ruce a mozek používat ku prospěchu nejen svému ale i svému okolí.
 • Buďme rádi, že tu nemáme více "Havlů", "Fialů", "Rakušanů", "Lipavských", "Černochových", "Řehků", "Petrů Pavlů", "Čaputových", "Matovičů", "Bidenů", "Zelenských", "Macronů", "Grét Thunbergových", "Fauciů", "Válků", "Arenbergerů", "Prymulů", ...
  • "Ako by ich jedna mater mala", jak by řekli na Slovensku.
   🙂
  • Kdyby se těchto "myslitelů" alespoň nevyrojilo tolik a v tak krátkém časovém období.

Nikdo nejsme dokonalý a každý si ve svém životě musíme vyřešit "přidělené úkoly".

 • "Elity" nevědí, co činí. A možná, velmi pravděpodobně, "elitám" není ani souzeno pochopit, co činí.
 • Bez zla by ale nebylo ani dobra. Proto je tato "práce" "elit" i potřebná.
 • Pokles blahobytu nám prospěje. Přílišný blahobyt má špatný vliv na náš hodnotový systém, charakter, ...
 • Musíme začít u sebe, učit se odpouštět a snažit se pochopit, co činíme. Ne každému se to podaří. Proto jsme ale "tady".

Pár myšlenek na závěr (chytrému napoví):

 • Jsem rád, že dovedu rozeznat dobro od zla.
 • Snažím se posuzovat věci neosobně, bez nenávisti, z pohledu všech zúčastněných.
 • Neobhajuji jakékoli zabíjení.
  • „Jeden z nejhroznějších aspektů války je, že všechna válečná propaganda, všechen ten řev, lži a nenávist, je pokaždé od lidí, kteří nebojují.“ (Orwell)
 • Soudit V.Putina a Ruskou federaci si dovolím, až si v ČR, SR, DE, FR, EU, USA, Izraeli, UA, aj. nejdříve všichni "zameteme před svým prahem".
 • "Někdo je ochrnutý od krku dolů, někdo od krku nahoru" (vozíčkář na jedné konferenci, který byl rád, že je ochrnutý od krku dolů)
 • Aaron Bushnell, příslušník letectva Spojených států, se upálil na protest proti politice vládnoucí třídy USA a tento čin nehodnotil jako extrémní ve srovnání s tím, co zažívají lidé v Palestině v rukou svých kolonizátorů.
 • Pokud dezinformují, tají kritické informace a nebo o jejich získání poslanci, senátoři, ministři, premiér nebo prezident neusilují, a tento jejich přístup ovlivňuje a vede k chybným hodnocením, závěrům a rozhodování občanů, jak by se měl, tento jejich přístup posuzovat?
  • Pro osoby, které se považují za duchovní toto platí "1000x" více.
 • Odpovědnost za stav společnosti a světa máme každý úměrně výši svého postavení, svěřených pravomocí, příjmu, majetku, vzdělání a inteligenci. To, že má někdo postavení, pravomoci, příjem nebo majetek a postrádá vzdělání a inteligenci, jej zodpovědnosti nezbavuje.
  • Pro osoby, které se považují za duchovní toto platí "1000x" více.
 • „Nelze-li člověka poznat z jeho díla, je bezcenný on nebo jeho dílo.“ (B.Traven)
  • Slovenského faráře Jána Maliarika jsem poznal z jeho díla a je pro mne autoritou, přestože nedostal Templetonovu cenu.
  • Z jeho díla vyzařuje velká pokora.
 • „Kdo je bez viny, ať hodí kamenem.“
 • „Za každým velkým majetkem se skrývá zločin.“ (Honoré De Balzac)
 • „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“ (Matouš 7:1-5 B21)

Děkuji za přečtení, konstruktivní připomínky a rady a přeji hezký den.

 Jiří Bránka, L.P. 4.3.2024 (branka.jiri@strom-duvery.cz)