Cookie Consent by Free Privacy Policy website VÝSLECH ve FIO bance a mé dotazy - jetoonas.cz

VÝSLECH ve FIO bance a mé dotazy

poslední úpravy: 1 března, 2024 00:19


Dobrý den přeji, pane prezidente, premiére, ministři, poslanci, senátoři, politici, úředníci. A dobrý den přeji každému čtenáři tohoto dokumentu.

Jmenuji se Jiří Bránka, jsem občanem ČR. Prosím čtenáře o vyjádření se k obsahu tohoto dokumentu a jeho přeposlání osobám a úřadům, o kterých se domníváte, že by si jej měly také přečíst. Tento text je mým osobním názorem. Mám svá hodnotící kritéria, postavena na mém hodnotovém systému. Mé názory zásadním způsobem ovlivnila především politika “vyspělého“ Západu a jeho “elit“. Uvozovky v textu hrají svoji roli a s poléhám na přirozenou inteligenci čtenáře, aby rozlišil, co kterou formulací “myslím“ a jakým způsobem a koho tím oslovuji.

Než budu pokračovat, chci vyjádřit lítost, respekt a soustrast rodině Aarona Bushnella, příslušníka letectva Spojených států, který se upálil na protest proti politice vládnoucí třídy USA a tento čin nehodnotil jako extrémní ve srovnání s tím, co zažívají lidé v Palestině v rukou svých kolonizátorů. Můj další text mi vedle jeho „sdělení“ teď připadá banální a nepodstatný. Protože ale za řešení nepovažuji, abychom se upalovali, a nechci a nedovedu rezignovat na politiku našich “elit“, prosím čtenáře zamyslet se i nad tímto mým sdělením.


V pátek 2.2.2024 jsem si chtěl vybrat peníze z bankomatu „FIO banky“. Bankomat mi po chvíli rachtání vrátil kartu a oznámil, že je mimo provoz. Vzhledem k tomu, že to bylo hned u pobočky „FIO banky“, zašel jsem si vyzvednout peníze tam. Na pobočce mi řekli, že za chvíli bankomat naběhne, ale ať si vyzvednu peníze u přepážky.

Zaměstnanec si vyžádal moji občanku, pak mi sdělil, že mají u mne poznámku, že jsem politicky aktivní a začal výslech:

 • Jak jsem aktivní a v čem tato má aktivita spočívá?
 • Jaký je zdroj mých příjmů?
 • Kolik chci vyzvednou prostředků? (tato otázka mi byla pochopitelná)
 • K čemu potřebuji 8.000 Kč, které chci vybrat?

Na otázky jsem zaměstnanci banky odpověděl a vyžádal si vyrozumění o důvodech a závěrech hodnocení mé osoby.

Vyrozumění mi bylo přislíbeno cca do týdne, ale dosud mi nic nepřišlo.

Zajímavou zkušenost jsem měl kdysi i s „mBank“. Abych mohl používat svůj účet, chtěli poslat naskenovaný občanský průkaz.

Ve smluvních podmínkách jsem nenašel specifikaci požadovaných snímků, proto jsem je poslal v nízkém rozlišení a s rozmazanou fotografií. Zaslaný snímek nevyhovoval. Kde je uveden důvod a údaje o specifikaci vyžadovaných snímků mi nesdělili.

S ohledem na “hospodaření“ vás politiků a úředníků s našimi úsporami a životy, chci také položit pár otázek. Prosím o reakci na každou z nich, a v případě potřeby o jejich korekturu s vysvětlujícím komentářem.

U otázek, na které nedostanu odpověď nebo komentář, tak dáte najevo, že je otázka korektní, odpověď na ni nemáte a nebo s myšlenkou, kterou “řeší“, souhlasíte a toto “řešení“ nemá a nebude mít na kohokoli jakékoli negativní dopady.

MÉ OTÁZKY:

 1. Na základě kterého zákona a za jakým účelem má úředník banky právo nebo povinnost vyžadovat informace ohledně politických aktivit majitele účtu?

 2. Na základě kterého zákona a za jakým účelem má úředník banky právo nebo povinnost vyžadovat informace, k čemu vlastník účtu chce použít vybírané finanční prostředky?

 3. Kdo konkrétně je zodpovědný za vydání pokynů úředníkovi banky klást tyto otázky?

 4. Jsou stejně vyslýcháni, a při jaké výši výběru, i členové vlády, Parlamentu, Senátu a jejich rodinní příslušníci?

 5. Co by se stalo, kdybych úředníkovi banky odmítl na podobné otázky odpovídat?

 6. Co by se stalo, kdybych řekl, že prostředky potřebuji:

6.1 na nákup porno časopisů, porno filmů a sexuálních pomůcek?

6.2 na platby za sexuální služby?

6.3 na nákup nábojů a pistole?

6.4 na podporu Tuckera Carlsona?

6.5 na podporu Juliana Assange?

6.6 na změnu svého pohlaví?

6.7 na nákup zbraní pro Ukrajinu?

6.8 na F-35ky pro ministryni Černochovou?

6.9 na kampaň „Ukrajinská vlajka do každé české rodiny“?

6.10 na podporu uzákonění povinného pravidelného očkování proti “Covid-19“ prezidenta, vlády, Poslanecké sněmovny, Senátu, členů Evropského parlamentu a komise za ČR, každé 4-ři měsíce, včetně jejich rodinných příslušníků?

6.11 na podporu imigrace pod heslem „Přece zvládneme živit těch pár imigrantů, když dokážeme živit politiky, politické strany, Senát, Parlament, vládu, prezidenty, generály, úředníky, nepřizpůsobivé, neziskovky, zahraniční korporace, EU parlament, EU komisi, farmaceutický, zbrojní, energetický a bankovní průmysl“?

6.12 na projekt, který vysvětlí logiku vytváření zisků třetím stranám z aktivit, které jsou financovány levnou prací daňových poplatníků a z jejich daní, které nenesou rizika ztrát, protože případné ztráty zaplatí opět daňový poplatník?

6.13 na podporu rovnoprávnosti sňatků biologicky stejnopohlavních párů, jakmile budou tyto schopny zplodit biologicky přirozeným způsobem své potomky?

6.14 na propagaci a podporu přijetí „Istanbulské úmluvy“ a souvisejících zákonů, které každého, kdo s tímto nesouhlasí umožní potrestat odnětím svobody na minimálně dva roky nepodmíněně?

6.15 na podporu kampaně s cílem zařadit do kategorie nejtěžších zločinů veškeré kritické aktivity a postoje k vládě, Parlamentu, Senátu, k EU, USA, Ukrajině, Green Dealu, LGBT, “Covid-N“ očkování a imigraci?

6.16 na podporu přijetí Eura pod heslem „Likvidací úspor občanů ČR směřovat k postupné konfiskaci jejich majetku a dosáhnout tak lepších zítřků pro EU elity a všech, co s nimi v náš neprospěch kolaborují“?

6.17 na podporu objektivního vyšetřování:?

6.17.1 podvodu Covid “pandemie“ a “účinnosti“ vakcín?

6.17.2 kauzy Vrbětice?

6.17.3 upálení civilistů v Oděse v roce 2014?

6.17.4 s cílem ověřit právo Krymu na referendum a sebeurčení?

6.17.5 potlačování svobody slova, pronásledování a diskriminace ruskojazyčných obyvatel na Ukrajině a zabíjení civilistů v Doněcku a Luhansku mezi roky 2014 – 2022?

6.17.6 podílu vlivu USA, EU, GB, Blackrock, Vanguard, Monsanta a dalších na válce na Ukrajině?

6.17.7 s cílem odhalit osoby, firmy, banky, korporace, které profitují z válek, zbrojení, očkování, Green Dealu, zničení Nord Streamu, předražených státních zakázek, z Lipské burzy, ze sankcí, dotací a imigrace?

6.17.8 jak je to s biologickými laboratořemi USA na Ukrajině a ve světě?

6.18 na přípravě podkladů pro soudní řízení se všemi, kteří se podílí a podíleli na tajení informací, zkreslování skutečností a manipulaci postojů a mínění ve společnosti?

Trest musí být úměrný jejich vlivu ve společnosti, společenskému postavení, majetku, příjmu a ekonomickému prospěchu z výše uvedeného tajení, zkreslování a manipulací.

6.19 na projekt, vedoucí k uzákonění výpočtu platů a důchodů prezidentů, poslanců, senátorů, europoslanců, eurokomisařů, kdy fixní část by byla vztažena např. k aktuálnímu minimálnímu příjmu a výslednou částku by ovlivňovaly koeficienty, o kterých by se hlasovalo v referendech a částka by byla od druhého funkčního období každoročně snižována, aby byli nuceni vrátit se co nejdříve do pracovního procesu a sklízeli s námi “plody“ své práce?

6.20 na podporu vývoje vakcíny na zvýšení inteligence členů vlády, Parlamentu a Senátu?

6.21 na financování kurzů na zlepšení logického uvažování, historických, ekonomických a ekologických znalostí, matematických dovedností a morálních kvalit členů naší vlády, Parlamentu a Senátu?

6.22 na projekt, vedoucí k uzákonění pravidelného povinného testování odborné, psychické a morální způsobilosti politiků vykonávat své funkce?

6.23 na projekt, s cílem vytvořit a uzákonit systém řízení společnosti, který se obejde bez politiků a politických stran a v dalším kroku i bez Parlamentu a Senátu?

6.24 na projekt, jehož cílem je uzákonit znevýhodnění všech, kteří se podílí na odlivu hodnot materiální i nemateriální povahy z území, na kterém jejich obyvatelé svou prací tyto hodnoty vytvářejí?

6.25 na projekt, s cílem uzákonit právo na vlastnictví půdy a vody pouze těm, kdo na daném území žijí, pracují, mají tam své rodiny a jsou svému okolí prospěšní?

6.26 na mé psychologické vyšetření, abych zjistil, zda mé názory nezpůsobuje nějaká duševní porucha?

6.27 na podporu zemědělců, pod heslem „Bez EU, NATO, cenzury, F-35, Green Dealu, politiků a korporací se obejdeme, ale bez zemědělců, potravin a CO2 ne!“, s cílem najít takové principy fungování ekonomiky, aby se daly zrušit veškeré dotace, a zabránit tak deformování trhu, ze kterého mají užitek oligarchové a nadnárodní korporace?

 1. Neustále “se“ hovoří o rovnoprávnosti. Považujete svazek osob biologicky různého pohlaví svými “možnostmi“ za totožný, se svazkem osob biologicky stejného pohlaví, že jej chcete pojmenovat stejným názvem? Co tak zcela přestat rozlišovat významy slov?

 2. Co jste dělali v letech 2014 – 2022 proti zabíjení civilistů na Doněcku a Luhansku?

 3. Co jste kdy udělali a uděláte pro Juliana Assange?

 4. Kdy můžeme počítat se zabavováním majetku na základě nevhodných politických názorů?

 5. Můžete vyloučit, že bankomat byl uveden do stavu “mimo provoz“, až při mém pokusu o výběr? Že se nejedná o přidanou “dovednost“ všech automatů v ČR?

 6. V jakém časovém horizontu, jakým způsobem a kam předpokládáte budeme, při výběru prostředků, posílat vzorky moči a stolice a zda odběr půjde na pojišťovnu nebo se bude platit automaticky stržením z účtu, ze kterého se provádí výběr?

 7. Redukuje svoji úlohu stát “pouze“ na odkloňování finančních prostředků zahraničním korporacím, generování byrokratické zátěže, trestání daňových poplatníků a jejich zahlcení spoustou zákonů, předpisů, vyhlášek a zdražováním, s cílem odvádět tak pozornost od řešení toho důležitého a rozdělovat společnost, která je pak snáze ovladatelná?

 8. Kdyby šlo “vyspělému západu“ o vyrovnání ekonomik a rovnocenné partnerství, brali by jiným zemím jejich odborníky?

 9. Jsou dotace, sankce a zadlužování vhodným nástrojem řízení nebo slouží jako nástroj k ovládání a manipulacím?

 10. Nejedná se v případě vybíjení chovů kvůli ptačí chřipce o pojišťovací podvody? Pokud ne, jaké pro to máte důkazy?
  Nezpochybňuji existenci této nemoci, “jen“ mám pochybnosti o její závažnosti a správnosti toho, jak se k ní přistupuje, díky zkušenostem z posledních let.

 11. Proč, při rostoucích možnostech technologií nás o čemkoli informovat a jejich klesající ceně, roste potřeba přenášet rozhodovací pravomoci na stále menší skupinu nikým nevolených a neodvolatelných “lidí“?

17.1 Proč zároveň roste snaha informace, které mají vliv na naše životy, tajit a klesá i kvalita použitých argumentů?

17.2 Co nám přineslo “přátelství“ a spolupráce s EU a USA? Co nám zůstane, až nás opustí nebo opustíme my je?

“Předevčírem“ nám vzali vodu, “včera“ nás chtěli povinně očkovat, “dnes“ nám berou energie, “zítra“ nás pošlou do války a “budou nám holit hlavy“?

17.3 Před “Sametem“ docházelo k rozvolňování a růstu občanských svobod. Když nás SSSR “opustil“, zůstal nám průmysl, banky, voda, elektrárny, měli jsme dostatek učitelů, lékařů, “penicilin“, armádu, neměli jsme dluhy. Jak si mám vysvětlit, že již řadu let pozoruji trend opačný?

 1. Budou naše životy lepší úměrně stále narůstajícímu objemu zákonů, předpisů, zákazů, příkazů, vyhlášek, norem, dotací a sankcí? Kolik jich musí být, aby řídily každý aspekt (moment, okamžik) našich životů a svět tak dosáhl "dokonalosti"?

 2. Podle jakých kritérií ověřujete a “měříte“, jako „občan, jedinec, člověk“ (dále jen „OJČ“, upravte si seznam dle svého uvážení … jako rodič 1,2, matka, otec, důchodce, politik, poslanec, premiér, člen ASPEN institutu, ...), spravedlivost stávajícího systému řízení společnosti a úroveň svobody jednotlivce?

 3. Podle jakých pravidel, jako “OJČ“, vyhodnocujete závažnost určitého přestupku, vzniklé škody pro společnost a určujete vhodnou výši trestu?

 4. Domníváte se, jako “OJČ“, že “náročnost“, “rizika“, “kvalita“ a “výsledky“ práce členů vlády, poslanců, senátorů, prezidentů, generálů a dalších činitelů, odpovídají výši odměn v podobě jejich platů, v budoucnosti jejich důchodů, a nákladům spojených s financováním jejich provozu (kanceláří, techniky, obsluhy, platů poradců a v budoucnosti důchodů těchto poradců)?

 5. Podle jakých kritérií se rozhodujete, jako “OJČ“, a jakým způsobem “měříte“, co je dezinformace, hypotéza, teorie, předpověď a hodnocení rizik?

 6. Pokud dezinformují, tají kritické informace a nebo o jejich získání poslanci, senátoři, ministři, premiér nebo prezident neusilují, a tento jejich přístup ovlivňuje a vede k chybným hodnocením, závěrům a rozhodování občanů, jak by se měl, podle vás jako “OJČ“, tento jejich přístup posuzovat? Zvýšením jejich platů, vyššími důchody, odměnami, … zabavením veškerého majetku, kterým disponovali během svého funkčního období?

 7. Zajištění důchodu spořením považuji za nesystémové, vždy se může objevit nějaká “pandemie“, experimentální očkování, manipulace s cenami energií, zdražování, “Ukrajina“, nějaký “Zelenskyj“, “Biden“, “Lipavský“, “Černochová“, “Řehka“, “Petr Pavel“ apod., kteří svojí politikou nastartují procesy, které nás připraví nejen o důchody a úspory, ale i o životy nás nebo našich blízkých. Za řešení považuji budovat společnost na jiných hodnotách, než “Dolar“, “Euro“, “zlato“, “EU“, “NATO“ a než na „znárodňování ztrát a privatizaci zisků“.

24.1 O jaký hodnotový systém bychom podle vás, měli usilovat? Co pro to já a vy (jako můj konzultant, “vyšetřovatel“ a “soudce“), jako “OJČ“, můžeme a máme udělat?

 1. Vím, že „Vzhledem k charakteru policejní práce musí policista dodržovat kázeň a přispívat k dobré pověsti a obrazu policie. Na policistu se vztahují i zvláštní omezení základních práv. Policista například nesmí být členem politické strany nebo hnutí ani vykonávat činnost v jejich prospěch“.

25.1 Jak má policista postupovat, pokud by měl vykonat nějakou činnost, která by byla ve výsledku ve prospěch nebo neprospěch politické strany nebo hnutí a tak se dostal do rozporu se služebním slibem: Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“?

25.2 Jak a kde jsou definovány nestrannost a zájmy České republiky?

25.3 Podle jakých kritérií a v jakém pořadí jejich priorit se má policista rozhodovat?

Zaujalo mne, že nestrannost je uvedena jako první a ochrana zájmů České republiky jako poslední.

25.4 Hraje pořadí ve služebním slibu nějakou roli?

25.5 Jak se má policista rozhodnout, pokud rozkazy budou v rozporu s jeho nestranností a nebo zájmy České republiky?

 1. Někteří demonstranti na pondělní protest zemědělců v Praze dorazili v kompletních vojenských uniformách se znaky hodností a útvarů. Teď jim hrozí pokuta. Nejsou totiž vojáci. Podle zákona nemohou civilisté na veřejnosti chodit ve vojenském stejnokroji.

  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/protest-zemedelcu-pokuta-uniforma-vojaci.A240221_111736_domaci_zof

   • Rozumím a chápu, že zákony mají svůj význam.

   • Zákon by neměl pouze zakazovat, přikazovat a trestat, ale nabízet i určitá východiska, řešení a měl by sloužit k moderování chování a směřování společnosti. Samozřejmě zakazovat, trestat, dotovat, sankcionovat a použít sílu je jednodušší, zvláště když chybí argumenty a nebo se sledují “vedlejší“ cíle.

   • Dnešní zákony transformují společnost a směřují ji tak, aby “elity“ řídily každý aspekt našich životů. Jednotlivec je jimi chápán jako majetek, k hrátkám s naším zdravím a životy.

   • Nevybavuji si případy, kdy při pochybení premiéra, ministrů, poslanců, senátorů, europoslanců a eurokomisařů, by tito byli adekvátně potrestáni, s ohledem na škody, které způsobili, způsobují a budou způsobovat. Stávající „režim“ považuji za naprosto nevyvážený v neprospěch běžných občanů, daňových poplatníků.

   • Já osobně mám pro vznik „Národní domobrany“ pochopení a to, že určitým skupinám a lidem vadí, pro to mám pochopení také. Na jejich místě bych měl samozřejmě postoj podobný.

26.1 Jak je definován vojenský stejnokroj?

26.1 Jak uniformy upravit, aby nebylo potřeba řešit, zda je lze nebo nelze nosit na veřejnosti?

Pokud se jedná z vaší strany o reakci na váš strach z podobných občanských aktivit, jako je „Národní domobrana“, pak se soustřeďme na řešení příčin toho, “co“ tento strach vytváří. Nepřipadalo mi, že by u účastníků protestu na Malostranském náměstí vyvolávala „Národní domobrana“ jakékoli negativní pocity.

Vaším řešením je ideálně „Národní domobranu“ zrušit, mým řešením by bylo vytvořit takové podmínky ve společnosti, aby občané neměli potřebu podobné skupiny vytvářet.

 1. Je vaším cílem vytvářet strach ve společnosti, "zakleknout" každého, kdo vybočuje a nechce být eurounijní ovcí?

  • Já jsem například ochoten s nasazením života bránit slabšího, ženu, dítě, starého člověka.
   jistý si nejsem, ještě jsem v takové situaci nebyl.

  • Zároveň jsem si ale jistý, že nejsem ochoten nasadit život a nenasadím život

   • za Ukrajinu, EU, USA, nadnárodní korporace, Pfizer, BioNTech, Modernu, Monsanto, Vanguard, BlackRock, WHO a pod.

   • za Bc. Jana Lipavského; Mgr. Janu Černochovou; Prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D., LL.M.; Mgr. Bc. Víta Rakušana; Ing. Markétu Pekarovou Adamovou; RNDr. Miloše Vystrčila; Prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR; arm. gen. v.v. Ing. Petra Pavla, M.A.; genpor. Ing. Karla Řehku; Miroslavu Němcovou; PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Věru Jourovou (není cílem, vyjmenovat je všechny)

  • Dočetl jsem se, že přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci.

  • Měl by existovat nějaký mechanismus, nějaký zákon, který zajistí, aby nedocházelo k diskriminaci, kdy jedna skupina lidí pošle na smrt jinou skupinu lidí, aniž by tito sebe a svou rodinu vystavili stejnému nebezpečí a nebo z této diskriminace, díky svému postavení, jakkoli profitovali.

  • V případě vojenského konfliktu, by to mohl být zákon, vyžadující např. poslat do první linie potomky mužského pohlaví členů vlády, poslanců a senátorů (ano diskriminuji ženy) a zabavit jim část majetku, aby byli předem motivováni konfliktům zabránit. Pokud by se ukázalo, že tento zákon jakkoli obešli, toto by řešil další zákon.

  • Tyto úvahy mne přivedly k přesvědčení, že v řídících funkcích státu nesmí být ze zákona nikdo, kdo:

   • nemá funkční rodinu s dětmi a nebo jeho děti (potomci) vyrůstají, studují nebo dlouhodobě působí v cizině

   • vlastní v cizině firmy nebo majetek, jejichž cena je větší než zákonem definovaná, a firmu a majetek v cizině nesmí nabýt on, ani jeho blízcí příbuzní, před uplynutím nejméně dvojnásobku počtu let jeho mandátu od jeho ukončení

   • rodina musí sdílet společnou domácnost a děti musí být starší, než je zákonem stanoveno, aby bylo zřejmé, že rodina je funkční (jedná se o “nástřel“ myšlenek, které mají inspirovat)
  • Dalším mým přesvědčením je, že nasadit život pro vlast, za stát, musí být pouze dobrovolnou volbou občanů a požadovat toto může jen někdo, kdo má jejich respekt a důvěru.

  • Poraďte, pomozte mi prosím, tyto mé pro vás určitě problematické a nežádoucí postoje řešit a vyřešit.

  • Pokud existuje nějaký zákon a odpovídající trest, a považujete jej za jediné správné řešení, jak mi pomoci korigovat tyto mé názory, prosím o jeho co nejpřísnější aplikaci na moji osobu, abych si příště rozmyslel, takto uvažovat. A pokud někomu z výše uvedených činitelů budeme stavět něco jako “Stalinův pomník“, mohl bych si tam část trestu odpracovat?

Přestože některé body jsou nadsázkou, konstruktivně míněnou provokací nebo takto působí, reagujte prosím i na ně. Doplňte je nebo přeformulujte podle vaší představy.

Podle Prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M., „lidé mají právo bojovat proti názorům, které jsou nesprávné“. Spoléhám, že na mé otázky zareaguje a díky vysoké kvalifikaci a schopnosti vše excelentně vysvětlit, mi pomůže mé odlišné hodnocení skutečností změnit, aby bylo ve shodě s hodnocením “duchovních velikánů“, jakými jsou:

Bc. Jan Lipavský; Mgr. Jana Černochová; Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.; Mgr. Bc. Vít Rakušan; Ing. Markéta Pekarová Adamová; Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR; Miroslava Němcová; RNDr. Miloš Vystrčil; PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.; arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.; Mgr. et Mgr. Věra Jourová a řada dalších.

Věřím, že tuto moji aktivitu ocení zejména Mgr. et Mgr. Věra Jourová, při ochraně “naší“ “vyspělé“ “svobodné“ “demokratické“ EU společnosti a evropských “hodnot“. Seznam podobných otázek, a správných postojů k nim, může do budoucna posloužit k vytvoření celounijně závazného dokumentu „Rukověť správného uvědomělého Euobčana“.

Časem se nám budou podobné otázky, odpovědi a komentáře hodit, pro hodnocení a lepší pochopení dnešní doby a “autorit“, které ji formovaly.

V roce 1989 během „Sametu“ jsem na celopodnikové schůzi v Moravanu Otrokovice vystoupil s požadavkem zrušit „vedoucí úlohu Strany“. Nyní požaduji zrušit „vedoucí úlohu politiků, politických stran, bank, korporací, médií, EU a USA“.

Co blázníte, vždyť jsou tady lidi!“, jak by řekl Švejk, adresuji všem, co se odvoláváte na “miliony“ zákonů, norem, předpisů, dotací, sankcí, na mezinárodní právo, všem, kteří umožňujete vzít někomu život nevyzkoušenými problematickými experimentálními vakcínami, všem, kteří nutíte kohokoli jít do války nedobrovolně proti svému přesvědčení, všem, kteří dovedete jen parazitovat a likvidovat své hostitele.

Vámi, co tyjete z práce běžných lidí a jejich zabíjení, vámi pohrdám. Nepřeji vám nic zlého. Nemusím. Spoléhám ve vyšší spravedlnost. A potrestaní jste již tím, co jste zač a co pácháte. Život jste nám nedali a nemáte právo nám jej brát. Jste ubožáci, sobci, egoisté, zbabělci, podvodníci a hlavně pokrytci. Jsem rád, že toto „postižení“ nevyšlo na mne, a je mi vás líto. Sobě přeji, abych se dožil doby, kdy se budete muset živit poctivou smysluplnou prací, za stejných podmínek jako my.

Za statisíce mrtvých občanů Ukrajiny a Ruské federace, jsme v nějaké podobě odpovědní všichni, ovšem úměrně svému postavení, vlivu, příjmu, majetku a vzdělání, někteří úměrně počtu titulů a nebo nepřímo úměrně inteligenci a morálním “kvalitám“. Tito mrtví vás, politiky, již nepotřebují. Snad si my, co jsme ještě naživu, uvědomíme také a v dostatečném množství a dostatečně včas, jak jste nepotřební a nebezpeční.

S mými názory se netajím.

Opět ohledně svých názorů navštívím policii. Naše “dokonalé“ “zřízení“ si přece nesmíme nechat rozvracet. Přísnost musí být.

Budu informovat svého obvodního lékaře a požádám jej, aby mne poslal na vhodné psychologické vyšetření.

 • Citát Tomáše Bati „Nelze trvale zůstat zdravým mezi nemocnými“ mne přivedl k úvahám o duševním zdraví našeho “vrcholného orgánu“ a osazenstva Parlamentu a Senátu. A dospěl jsem k závěru, že jsem psychicky narušený buď já nebo tyto “elity“, kdy jejich postižení bude úměrné délce pobytu v uvedených “ústavech“.

 • Vyšetřit mne bude určitě jednodušší a hlavně levnější. Protože nejsem svému okolí nebezpečný, nebudou potřeba a ani nevyžaduji žádná speciální bezpečnostní opatření. Osobně jsem ohledně výsledků vyšetření pesimista, že budu v pořádku.

Tento dokument jsem zaslal pomocí datové schránky a mailem na tyto adresy:

 • Úřad vlády České republiky: trfaa33
 • Kancelář prezidenta republiky: 9hjaihw
 • Poslanecká sněmovna: bykaigw
 • Senát Parlamentu ČR: 44iaeqj
 • Ministerstvo vnitra: 6bnaawp
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: sc9aavg
 • Ministerstvo pro místní rozvoj: 26iaava
 • Ministerstvo zdravotnictví: pv8aaxd
 • Ministerstvo financí: xzeaauv
 • Ministerstvo obrany: hjyaavk
 • Ministerstvo spravedlnosti: kq4aawz
 • Ministerstvo zahraničních věcí: e4xaaxh
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: bxtaaw4
 • Ministerstvo dopravy: n75aau3
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: vidaawt
 • Ministerstvo zemědělství: yphaax8
 • Ministerstvo životního prostředí: 9gsaax4
 • Ministerstvo kultury: 8spaaur
 • Bezpečnostní informační služba: cx2aize
 • ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA: 8tgaiej
 • Finanční úřad pro Zlínský kraj: n69nz5y
 • Územní pracoviště ve Zlíně (Finanční úřad pro Zlínský kraj): 97nn64t
 • Krajské ředitelství policie Zlínského kraje: w6thp3w
 • Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě: bzijisp
 • Útvar zvláštních činností: asgdrju
 • Útvar speciálních činností: ircd7us
 • Statutární město Zlín: 5ttb7bs

 • Fio banka, a.s.: 8aad5b9
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: ahqj9id
 • Filharmonie Bohuslava Martinů: 7ymw8ca
 • Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace: 3vzie58
 • Národní muzeum: gez6tzc
 • Národní divadlo: qmbz5zc


Touto “cestou“, vyjádřením svých postojů, se snažím alespoň částečně vyvinit z toho, že jsem jako občan ČR, svými daněmi a naším zadlužováním, nucen podporovat vaše, podle mého hodnotového systému a kritérií, zločinné aktivity. Nevymlouvejte se na RF a V.V.Putina. Vaše příjmy jsou dostatečně vysoké, abychom za ně mohli očekávat kvalitní informace a argumenty, ne vypínání webů, cenzuru, povinné vakcíny, tajné smlouvy, drahé a nesmyslné nákupy, ... a neustálé hledání vnějšího nepřítele. Stačí podívat se do zrcadla. A pokud dojde k válce, bude to vaše “práce“.

Požadavky na můj případný výslech a “převýchovu“, za kterou předem děkuji a kterou vítám, mezi sebou všichni, které tímto oslovuji, prosím spolu konzultujte a vhodně s ohledem na mé možnosti koordinujte. A na obojí se dostavím dobrovolně. Uvítal bych přesvědčit mne silou argumentů, ne represemi, sankcemi a dotacemi. I když, represi, dotace a sankce lze také považovat za formu “argumentace“.

PÁR CITÁTŮ K ZAMYŠLENÍ:

Nebojte „První obětí každé války je pravda.“ (Aischylos

„Jeden z nejhroznějších aspektů války je, že všechna válečná propaganda, všechen ten řev, lži a nenávist, je pokaždé od lidí, kteří nebojují.“ (Orwell)

„Vo vojne politici dajú muníciu, bohatí jedlo a chudobní svoje deti… Po vojne, politici stiahnu zvyšnú muníciu, bohatí získajú viac jedla a chudobní idú hľadať hroby svojich detí.“ (Srbské príslovie)

„To, že někdo za něco položil život, ještě neznamená, že to, za co zemřel, je pravda.“ (Oscar Wilde)

„Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic.“ (Edmund Burke)

„Nelze-li člověka poznat z jeho díla, je bezcenný on nebo jeho dílo.“ (B.Traven

„Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté.“ (Lev Nikolajevič Tolstoj)

„Pravda nesmí záviset na tom, komu bude sloužit!“ (Vladimír Iljič Lenin)

„Člověk, který má pravdu nepotřebuje zvyšovat hlas.“ (Čínské přísloví)

Totožnost zájmu je nejjistější pouto mezi státy nebo jednotlivci.“ (Thúkýdidés)

Za každým velkým majetkem se skrývá zločin.“ (Honoré De Balzac)

„Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.“ (Albert Einstein)

„Společnost je víc než jednotlivec, pouze je-li svobodná.“ (Friedrich August von Hayek)

„Pod obchodní poctivostí rozumíme, že úplně všechny strany, na obchodě zúčastněné, musí být po uskutečnění obchodu bohatší, než byly předtím.“ (Tomáš Baťa)

„Čím viac sa ríša blíži k svojmu zrúteniu, tým šialenejšie zákony a nariadenia vydáva.“ (Cicero)

„Ak vás niekto musí presviedčať, napomínať, tlačiť, klamať, lákať na ponuky, nútiť, zastrašovať, odhaľovať, obviňovať, vyhrážať sa, trestať a kriminalizovať… Ak sa toto považuje za nutné na získanie vášho súhlasu – môžete si byť naprosto istí, že to, čo sa propaguje, nie je pre vaše dobro!“ (spisovateľ Ian Watson)

„Když vidíte, že k výrobě potřebujete povolení od lidí, kteří nic nevyrábějí – když vidíte, že peníze odtékají k těm, kteří neobchodují se zbožím, ale se službami – když vidíte, že je pro lidi snazší zbohatnout na podvodech než na práci a že zákony už nechrání vás před nimi, ale chrání je před vámi… Pak si můžete být jisti, že vaše společnost je odsouzena k zániku.“ (Ayn Rand)

„Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš.“ (Tomáš Baťa)

„Řekne se pravda! Ale kolik zločinů bylo spácháno jejím jménem!“ (Émile Zola)

„Pravda je vždycky nejsilnější argument.“ (Sofoklés)

„Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.“ (Auguste Rodin)

„Polovina pravdy je často velká lež.“ (Benjamin Franklin)

„Jste-li na pochybách, říkejte pravdu.“ (Mark Twain)

„Upřímnost vám nepřinese mnoho přátel, ale vždy vám přinese ty správné.“ (John Lennon)

„Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.“ (Jan Hus)

„Nikdy se nebojte zvýšit svůj hlas pro poctivost, pravdu a soucit proti nespravedlnosti, lhaní a chamtivosti. Pokud by to lidé po celém světě dělali, změnilo by to Zemi.“ (William Faulkner)

„Na světě existují tři věci, pro něž stojí za to se rvát: pravda, spravedlnost a vlastní život.“ (Philip Shelby)

„Všechny velké pravdy jsou zpočátku rouháním.“ (George Bernard Shaw)

Politika nás rozděluje, práce nechť nás spojí.“ (J. A. Baťa)

„Nejhorším hříchem vůči našemu bližnímu není nenávist, ale lhostejnost.“ (George Bernard Shaw)

„Starý zákon má pravdu: někdy padají hradby pouhým křikem. Ale pouhým křikem se nedá postavit nic.“ (Karel Čapek)

„Každé řešení nějakého problému vytváří nové nevyřešené problémy.“ (Karl Raimund Popper)

„Na začátku změny je vlastenec vzácný člověk, statečný, nenáviděný a opovrhovaný. Když jeho věc uspěje, bázliví se k němu přidají, protože být patriotem pak nic nestojí.“ (Mark Twain)

„Lid je jediný zdroj veškeré státní moci. Ano, ale jednotlivec nesmí se schovávat za lid a za masu.“ (Tomáš Garrigue Masaryk)

„Přílišná oddanost ideálům končí tím, že v rámci boje proti alkoholismu zastřelíš dítě se sáčkem rumových pralinek.“ (Karel Kryl)

„Nevěř ostnatému drátu, byť by se stokrát tvářil jako stonek růže.“ (Karel Kryl)

„Uprostřed problémů leží příležitost.“ (Albert Einstein)

„Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a trochu rozumu.“ (Tomáš Baťa)

„Existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak.“ (Albert Einstein)

„Stát je velká fikce, pomocí níž se každý snaží žít na úkor všech ostatních.“ (Frédéric Bastiat)

„Nevědomost je matkou vší zločinnosti. Příčinou zločinu je nedostatkem uvažování.“ (Honoré De Balzac)

„Věda je nejlepší moderní způsob, jak mohou jednotlivci ukájet svou zvědavost na účet státu.“ (Lev Andrejevič Arcimovič)

„Největší revoluce – proměnit masy v hromady jednotlivců.“ (Gabriel Laub)

„Neutralizovat rozpor mezi kapitálem a prací. Co to znamená? Práce je poslání člověka, vlastnictví jeho atribut. Vlastnictví však není totéž, co kapitál; kapitál je hospodářský prostředek a jako takový musí sloužit celému hospodářství, nelze ho užívat pro osobní blaho jednotlivce. Pro obrovské nahromadění kapitálu platí to samé, co pro přehrady. Přehrady nebyly postaveny, aby na nich pár lidí mohlo pořádat regaty, byly postaveny, aby regulovaly řeky, aby poháněly turbíny vodních elektráren.“ (José Antonio Primo de Rivera)

„Je to deset let, co jsem zvolil sám sebe prezidentem téhle organizace a falešná skromnost stranou, volili jste správně.“ (z filmu Někdo to rád horké, … a postoj “elit“)


SHRNUTÍ MÝCH POSTOJŮ:

ODPOVĚDNOST za stav společnosti a světa máme každý úměrně výši svého postavení, svěřených pravomocí, příjmu, majetku, vzdělání a inteligenci. To, že má někdo postavení, pravomoci, příjem nebo majetek a postrádá vzdělání a inteligenci, jej zodpovědnosti nezbavuje.

ZLODĚJEM musí být nepromlčitelně považován každý (i zpětně), v jakémkoli období (v blahobytu i krizi), kdo měl nebo má nepřiměřené zisky z aktivit, které jsou pro daňové poplatníky nezbytné (vyžadovány zákony) a nebo nutné a potřebné k jejich životům. Za zloděje musí být považován i ten, kdo vědomě nebo nevědomě toto podporuje nebo se na tom podílí.

KRÁDEŽÍ musí být nepromlčitelně považováno vědomé nebo nevědomé podílení se na vytváření falešného obrazu o skutečnostech (i zpětně), ze kterých má někdo přímý nebo nepřímý prospěch, a které vedly k ekonomickým újmám běžných občanů.

ZLODĚJEM a VRAHEM musí být nepromlčitelně považován každý (i zpětně), kdo vydělává na válce a zbrojení nebo se podílel na vytváření falešného obrazu o skutečnostech, které vedly k válce nebo její podpoře.

ODMÍTÁM totalitní, zločinné praktiky, lhaní, manipulace a dvojí metr “elit“ ČR, EU, USA a NATO.

ZA CO A KOHO POLOŽÍM ŽIVOT, si rozhodnu já a za hodnotový systém EU a “elity“ to nebude. Nejsem jejich majetek ani otrok.

POUŽÍVÁNÍ SANKCÍ, DOTACÍ A ZADLUŽOVÁNÍ pramení z neschopnosti nebo neochoty hledat a najít systémové a spravedlivé nástroje řízení a spolupráce mezi zeměmi nebo je cílem nás ovládat. Pravděpodobně platí vše uvedené.

REPRESI A CENZURU vůči “obyčejným“ lidem používají prostřednictvím nedokonalých zákonů ti, co nemají argumenty.

ZÁJMY ČR JSOU DLOUHODOBĚ POŠKOZOVÁNY vládami, Parlamentem a Senátem. Vysvětluji si to, tím že je někdo vydírá, korupcí, jejich hloupostí, “kvalitou“ svědomí a morálky nebo kombinací tohoto všeho. Řešením je „přímá demokracie postavená na důvěře“, kde role politiků je pouze moderovat veřejnou diskusi (soutěž), nad “tématy“ která si občané zvolí jako důležitá, jak a kým tato “témata“ řešit a jak a kým výsledky průběžně kontrolovat. Politické strany, parlament a senát ve stávající podobě již nebudou potřeba. Při pochybnostech o kvalitě řešení, řešitelů a kontroly, se otevře nová diskuse (soutěž). Průchodnost a rychlou odezvu tohoto systému přímé demokracie, umožní hierarchická struktura vztahů důvěry mezi občany. Na vývoji webové a mobilní aplikace, která by toto umožňovala, již pracuji.

HYSTERII KOLEM CO2 politiků a Gréty Thunberg, by řešilo vědět “něco“ o fotosyntéze, odlesňování, chemizaci a odvodňování půdy.

IMIGRACE a jejím financování pouze námi občany, není řešením, jak pomoci zemím, které jsou na tom hůře než my. Chce to ne “darovat rybu“, ale “naučit je lovit“, poskytnout znalosti, technologie a uvolnit patenty. To by ale způsobilo ztrátu kontroly “elit“, oligarchů, korporací, bank a farmaceutického průmyslu nad námi všemi, což je pro ně pochopitelně nepřijatelné.

CO JSOU ZAČ WHO, FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL A CO “ZNAMENAJÍ“ TITULY, mi pomohly pochopit Covid “pandemie“ a “účinné“ “vakcíny“. “Ukrajina“ mé poznání završila. O své životy se musíme postarat sami. Nespoléhejme na politiky a politické strany.

“DOHODA“ MEZI ČR A USA o spolupráci v oblasti obrany a nákup F-35, zde nenalézám slušných slov.

„KAŽDÁ MYŠLENKA LZE ŘÍCI JEDNOU VĚTOU“ (tuším Dalajláma)

Dnes je běžné, že se řekne mnoho vět, aniž by tyto často obsahovaly jedinou rozumnou myšlenku. U politiků to platí “dvojnásob“ a řada z nich v tomto umění vyniká způsobem mimořádným.

NEZTRÁCEJME ČAS neustálým popisem událostí a jevů ve společnosti, které jsou posluchačům zřejmé. K tomu mají sloužit přednášky s určitým zaměřením. K řešení si zvolme jeden problém a co nejdříve přejděme k diskusi. Klaďme otázky a inspirujme se nápaditými přístupy k řešení a jak je uvést do života.

SVĚT SE EMANCIPUJE. Ekonomika Západu a její “elity“ dlouhodobě těží ze spekulací, manipulací, krádeží, podvodů, vydírání, korupce, “kvantitativního uvolňování“, kolonií a pod. s cílem udržet si svůj blahobyt. Toto přestává fungovat. Svoji moc ve světě si snaží udržet pomocí metody “rozděl a panuj“, vytvářením ohnisek konfliktů. Část Ukrajiny tuto “hru“ podpořila. Ruská federace má ale, na rozdíl od Západu, reálnou ekonomiku, postavenu na reálné výrobě, reálné práci a vlastních materiálních zdrojích. Výsledek těchto her “elit“ vidíme nyní na Ukrajině i u nás.

KAŽDÉ ZABÍJENÍ POVAŽUJI ZA SELHÁNÍ obou stran konfliktu. Při hledání viníka a příčin hodnotím, kdo z něj měl a má největší užitek a příjmy. Ti mrtví a jejich rodiny to nebudou. Jsou to politici na obou stranách a jejich neschopnost a neochota najít systémové a spravedlivé nástroje řízení a spolupráce mezi zeměmi. V případě konfliktu na Ukrajině jsou to především politici USA, EU a Ukrajiny, jejich lhaní a manipulace. Podrobněji se k tomuto vyjadřuji zde https://www.jetoonas.cz/in-pain-cz/.

VLÁDO, POSLANCI, SENÁTOŘI. Chcete řešit válkou problémy, které jste vytvořili? Jako malý jsem “zažil“, díky televizi, období páry, první světovou, vznik Československa, druhou světovou a vítězství nad fašismem. Osobně jsem zažil budování “vyspělého“ socialismu, pád socialismu, zánik Československa, vznik České republiky, rozvoj IT, budování “vyspělého“ kapitalismu, budování EU, rozkradení České republiky a korporatokracii. Nyní zažívám, zdá se, zánik EU. Chybí jen poznat hrůzy války a snad se ještě dožiji vítězství nad korporátním fašismem a období páry. Nepředpokládal bych, že se toho dá v jednom životě tolik stihnout. Za tyto evropské “hodnoty“a budoucí zážitky vám a vašim předchůdcům “děkuji“.

ZACHRÁNIT NÁS MŮŽE společenský systém bez politiků a politických stran. Technologie, jsem přesvědčen, to již umožňují a horší systém, než ten co máme nyní, to určitě nebude. Nečekejme, že politici a politické strany o toto budou usilovat.

JAK SI MŮŽEME POMOCI? Inspiraci bychom mohli hledat zde:

JAK MNE LZE PŘESVĚDČIT o tom, že “elity“ jednají v zájmu občanů Ukrajiny, Ruské federace, Palestiny a nás? Řeknu to takto: „Aaron Bushnell vám svojí argumentací nastavil laťku možností jak přesvědčit velmi vysoko“. Vyjmenovávat vás již nebudu, opakoval bych se, seznam by byl velmi dlouhý a určitě bych na někoho zapomněl. Možná “vyhrajete“, ale hezký výsledek to nebude a u mne jste již prohráli.

DĚKUJI našim osvoboditelům v r.1945 a věřím, že brzy potrestáme ty, kteří na válkách a zabíjení bohatli nebo bohatnou nebo z toho profitují.

 

Děkuji za přečtení, za odpovědi a komentáře, a přeji hezký den.

Jiří Bránka, L.P. 28.2.2024 (branka.jiri@strom-duvery.cz)