Cookie Consent by Free Privacy Policy website Stal jsem se příznivcem separatistů a Ruské federace (06.09.2014) - jetoonas.cz

Stal jsem se příznivcem separatistů a Ruské federace (06.09.2014)


Dobrý den přátelé a kamarádi.

 • Jedná se text ze dne 06.09.2014 a poslal jsem jej na ambasády USA, RF, Ukrajiny a Pražský hrad.

Jak tak sleduji dění kolem Ukrajiny, stal jsem se příznivcem separatistů a Ruské federace a odpůrcem politiky USA a EU.

 • Ne se vším co dělá RF souhlasím.
 • „Pomoc“ SSSR v r. 1968 považuji za agresi.
 • Přihlížím ke stavu informačních technologií „tehdy“ a dnes,
  • že druhá světová válka byla ještě v živé paměti,
  • že o koloniální nadvládu v minulosti usilovalo nejen Rusko ale i řada zemí v Evropě,
  • že Rusko bylo posledních cca dvě stě let cílem expanzivních snah,
  • že obklíčení SSSR vojenskými základnami USA nebylo výmyslem komunistické propagandy, ale skutečnost,
  • že USA umístily v r.1961 střely středního doletu v Itálii a Turecku, na to reagoval SSSR umístěním raket na Kubě,
   • Robert Kennedy navrhl jménem hlavy státu stažení střel Jupiter z Turecka, učiní-li Sovětský svaz totéž s raketami na Kubě. Chruščov návrh přijal. Americký prezident rozhodl o ústupku Sovětům v Turecku bez vědomí spolupracovníků a zavázal si Chruščova k mlčenlivosti. Souvislosti stažení Jupiterů vyšly najevo až mnohem později.
  • že RF nemá své vojáky ve více než 150 zemích světa jako USA,
  • že si RF „chybně umístila“ své hranice blízko stálých základen NATO.
 • Dnešní Rusko ale není bývalý Sovětský svaz.
 • Dnešní Německo není co bývalo.
 • Dnešní USA nejsou co bývaly.
 • „Vidím“ výsledky „úspěšných pomocí“ v Korei, Guatemale, Panamě, Venezuele, Salvadoru, Argentině, …, Vietnamu, v Libyi, Sýrii, Iráku, Jugoslávii, …
  … jak „pomáháme“ Ukrajině
  … jak si sami se svými problémy neumíme pomoci a chceme radit druhým
  … jak kritizujeme oligarchy na Ukrajině a v Rusku, přitom své vlastní „nevidíme“
 • „Pár minut“ po havárii MH17 jsou za viníky označeni „separatisté“ a RF, ale definitivní zpráva o příčinách havárie malajského Boeingu na Ukrajině bude zveřejněna až v létě 2015. Předběžná zpráva o příčinách havárie malajského letadla má být zveřejněna tento, nebo příští týden. (oznámil oficiální mluvčí Rady pro bezpečnost Nizozemí)
 • „Podle sebe soudím tebe“ (přísloví)
 • „Nesuď abys nebylo souzen“
 • „Vidíš třísku v oku bratra svého a trámu v oku svém nedbáš“ (Abdrushin)
 • To jak posuzujeme druhé lidi, vypovídá o nás, o našem díle a kvalitě našeho života.
 • „Než mě budeš pomlouvat a soudit můj život: Obuj si mé boty a projdi mou cestu, projdi mou minulost, pociť mé slzy, zažij mou bolest, prožij roky, které jsem prožil já, zakopni na každém kameni, na kterém jsem zakopl já! Za každým vstaň a jdi dál, tak jako já! A až potom můžeš soudit moje chování a tvrdit, že mě znáš…“ (autor neznámý)
 • Kdo začal konflikt a dal na Ukrajině povel ke střelbě na civilisty?
  Začal konflikt  tím, že mladý Janukovyč přestal respektovat majetek ostatních oligarchů? Ostatní oligarchové se začali bránit a jedinou možnost viděli ve svržení staršího Janukovyče a předčasných volbách a začali si najímat lidi poněkud hrubšího ražení? (exministr Jaroslav Bašta)

Situaci na Ukrajině a Krymu hodnotím jako důsledek řady chybných kroků a postojů především EU a USA, „našeho“ exportu „dobra“.
Sankce vůči RF nepovažuji za správné, pokud se „stejným metrem“ nebude měřit všem, tzn. i nám, USA, Ukrajině, kyjevké vládě a UA prezidentovi.
Jsem proti základnám kohokoli na jiném než vlastním území, zvláště pokud jsou tím „sledovány“ „něčí“ osobní zájmy.
Ukrajina, RF, EU i my, každý máme právo na sebeurčení. Aby ale „sebeurčení“ nebylo „nástrojem“, který poslouží k uspokojování cílů „elit“, oligarchů, bankéřů, politiků.

Řešení nehledejme v rovině ekonomické, politické nebo vojenské.
Řešením je být svému okolí příkladem, být prospěšný. Řešením je rozvíjení spolupráce, která není jednostranně výhodná a nepoužívá tolik „oblíbenou“ metodu „privatizaci zisků a znárodňování ztrát“. Nestavět na hrozbách, vydírání a nesledovat jen osobní prospěch.

Když porovnávám „aktivity“ USA a RF ve světě, za agresory považuji i USA a teď i nás.

Válka má různé podoby a je zpravidla bojem o trhy, ve snaze zlepšit nebo udržet si svůj životní standard.

 • V období 1798 až 2012 použil Washington vojenskou sílu v zahraničí 240krát, častěji než jednou ročně.
 • „Nemohu mluvit za Ameriku, třeba má ty nejlepší úmysly. Ale je nápadné, že v zemích, kde zasáhla, k demokratizaci poměrů nedošlo. Došlo v nich však velice často ke změně majitelů ropných vrtů. Přemýšlivým lidem to může leccos naznačit.“ (Jan Keller)

Jde o snahu USA odvést pozornost od svých problémů? O snahu omezit vzájemnou spolupráci zbytku světa a podpořit tak svůj dolar?

 • Dluh USA se odhaduje na 60 bilionů dolarů.

Jaká je kvalita našeho života?
Je naše západní „moderní“ společnost vzorem zodpovědnosti, morálky, citlivosti, empatie, poctivosti, upřímnosti, čestnosti, pokory, potřebnosti, … ?

 • „Na počátku každého velkého bohatství je zločin“ (Balzac)
 • Evropská unie nám na náš rozvoj věnuje v průběhu sedmi let částku, kterou si od nás co dva roky stahují velcí „investoři“. Ona symbolická náhrada, kterou nám na rozvoj Evropa věnuje, ovšem nejde v převážné míře z kapes těch, kdo bohatnou na tom, že si nás koupili. (Jan Keller)
 • Na dosáhnutí růstu, o kterém politici stále mluví, je potřeba otevřít nové trhy, tudíž vést války. Není náhoda, že po založení FED v roce 1913, začala za rok První světová válka. Válka je totiž pro bankéře ten nejlepší byznys. Státy, aby mohly vést války, se musí masivně zadlužit.
  Proto nikdy nebude mír, protože bankovní systém potřebuje pravidelné války. Proto následovala Druhá světová válka a potom mnohé další války, další války přibudou. Situace v roce 2014 je stejná, jako v roce 1914 před válkou. (z www)

Jsem přesvědčen, že „jsme zde“ proto, abychom duchovně rostli a ne abychom se jen bavili a spotřebovávali. V eskalaci problémů, které si vytváříme, vidím proto i pozitiva. Problémy nám ve své podstatě k duchovnímu růstu pomáhají. Abychom problémů ale neměli „příliš“, kdy způsobí, že se projeví stinné stránky našich charakterů a dojde k našemu duchovnímu poklesu.

Za stav světa můžeme všichni a to úměrně svému „postavení“, příjmu, spotřebě, vzdělání, inteligenci, koho „chleba jíme“, pro koho pracujeme. Zodpovídáme i za to, co se financuje z našich daní. Největší zodpovědnost mají „TI“, co mají prostředky a moc ekonomicky a politicky ovlivňovat životy jiných lidí. A i když nic nedělají, tak je to této zodpovědnosti nezbavuje. Nespoléhejme na „NĚ“ a zodpovědnost od nich nečekejme. Díky svému „postavení“ jsou odtrženi od reality. Spoléhejme na sebe, buďme prospěšní svému okolí svou smysluplnou prací, podejme pomocnou ruku, kdykoli je jí někde potřeba.

„Politika nás rozděluje, práce nechť nás spojí„. (J.A.Baťa)

Válka vytváří řadu „pracovních“ příležitostí, ale za systémové řešení ji nepovažuji.
Války nevznikají selháním politiků, ale jsou výsledkem jejich „práce“.

 • „Řekni mi, kolik váží jedna vločka sněhu?“ zeptala se sýkora holubice.
  „Míň než nic,“ odpověděla holubice.
  Sýkorka tedy vyprávěla holubici svůj příběh:
  „Odpočívala jsem na větvi borovice a začalo sněžit. Ne nějaká bouře, to ne, vločky se lehce snášely na větev, pěkně pomaloučku. Protože jsem neměla co dělat, začala jsem počítat vločky, které dopadly na mou větev. Spadlo jich 3 751 952. když pomalu a lehoulince dopadla ta, při které jsem se dostala k číslu 3 751 953, která vážila míň než nic, jak jsi řekla – větev praskla…“ Sýkorka dovyprávěla a uletěla pryč.
  Holubice, která od dob Noemových představuje symbol míru, se na chvíli zamyslela a pak vyslovila svou myšlenku: „Možná že chybí jen jeden člověk, aby na světe zavládl mír…“
  Snad chybíš právě ty. (Bruno Ferrero – Příběhy pro potěchu duše)
 • „Pokud nelze člověka poznat z jeho díla, je bezcenný on nebo jeho dílo.“ (B.Traven)
 • „Kdo je bez viny ať hodí kamenem.“
 • Co jeden hlupák zkazí, tisíc moudrých nenapraví.
 • „Jeden blázen hodí kámen do vody, ale deset moudrých ho nevyloví.
 • „Nejdřív přišli pro komunisty,
  a já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista.
  Pak přišli pro Židy,
  a já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid.
  Pak přišli pro odboráře,
  a já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář.
  Pak přišli pro katolíky,
  a já jsem se neozval, protože jsem byl protestant.
  Pak přišli pro mě
  a tehdy už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat.“ (Martin Niemöller)
 • „Pro triumf zla stačí, aby dobří lidé nic nedělali.“ (Edmund Burke)

Zaujal mne dopis holandského profesora Cees Hamelink prezidentu Ruska Vl. Putinovi:

 • Představujeme bezmocné pozorovatele, když vidíme západní země v čele se SS (Spojenými státy), jak obviňují Rusko ze zločinů, které oni sami dělají častěji, než kdokoli druhý. Odmítáme dvojí metr, používaný Západem na Rusko. To, jak Vás a Vaši zem obviňují ze „zločinů“ – je kruté a podlé.
  My, zodpovědní občané Západu, vidíme lež a machinace našich představitelů a chceme se proto omluvit Vám za to, co se děje naším jménem. Bohužel, naše média opravdu ztratila nezávislost a jsou pouhou hlásnou troubou vlád boháčů. (část textu)

Před cca 50ti lety zaznělo v Berlíně „ich bin ein berliner“ (J. F. Kennedy).
Jsem rád, že jsem po rodičích moravák i slovák, „čechoslovák“, slovan a „Я также рус и украинец“.

Chtěl bych mít jistotu mých kamarádů a přátel, kteří jsou přesvědčeni, že jsou nám poskytovány správné informace, že USA s EU jsou „spravedliví“ v této „ukrajinské hře“, že se nám nezaměňují příčiny a následek. Že v zemích, kde se USA a NATO angažovaly a angažují, výsledky, a co za to musí někdo zaplatit, stály a budou stát za to.

Mám obavy, že my jsme už prohráli. Výsledkem bude nenávist. Nenávist a zklamání Ukrajiny, že EU nesplnila co od ní UA očekávala, a že Rusko je toho příčinou.

„Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat.“ (Voltaire)
„Mám pevnou víru v lidi. Když jim říkáte pravdu, můžete se na ně spolehnout a čelit jakékoliv národní krizi. Je třeba jim říct prostá fakta.“ (Abraham Lincoln)

Je na každém z nás, zda „dnešek“ bude v budoucnosti hodnocen jako doba temna nebo počátek osvícení.

Děkuji za přečtení a přeji hezký den.
Předem děkuji za případné reakce, i negativní.

S úctou.

Ing. Jirka Bránka 06.09.2014


Kdo jsem?

 • Jsem živnostník, vývojář, analytik, programátor, konzultant, správce IT, …
 • Hraji na housle, mám rád tanec, turistiku, lyžování, taoismus, zen budhismus, křesťanství, rád maluji.
 • Jsem bez politické, filosofické a ekonomické příslušnosti.
 • Nerad slyším „to nejde“, „to nemá smysl“, „to je zbytečné“, „s tím se nedá nic dělat“, „jsme příliš malí, nevýznamní“, …
 • Nerozlišuji „pravice“, „levice“, „střed“.
 • Dotace považuji za krátkodobé politické řešení, vytvářející dlouhodobé problémy, za „moderní“ způsob ovládání a manipulace, sloužící k „zamlžení“ souvislostí, příčin a následků.
 • Jsem pro vyváženost, decentralizaci, „rovnoměrné rozdělení bohatství“ (nemám na mysli rovnostářství), pro větší svobodu a zodpovědnost jedince.
 • Jsem pro „de-dolarizaci“ světa.
 • Jsem pro „léčení“ (odstraňování) příčin a ne důsledků.
 • Preferuji spolupráci před konkurencí.
 • Jsem příznivec „win win win“ strategie, kdy „vyhrávají“ nejen účastníci „obchodu“, ale i „ostatní“.
 • Za největší plýtvání považuji plýtvání lidským potenciálem, jeho nedostatečné rozvíjení a využívání.
 • Stejná pravidla by měla platit pro všechny, USA, EU, úředníky, politiky nevyjímaje.
 • Nečekám na pomoc ani z Ruska ani EU ani z USA.
 • Chceme-li se mít lépe, půjde to jen vlastní a hlavně smysluplnou prací.
 • Velkým problémem je „zbožštění“ peněz na jedné straně a pohrdání poctivou prací na straně druhé.
 • Peníze jsou dobrý „vynález“, bohužel díky jejich anonymitě, jejich vlastníci nemusí nést důsledky svých činů.
  … ještě že nelze ukrást i boha.
 • Bankovní manipulace, investice do komodit, pojištění, úroky, války apod. nám nepomohou.
 • Dnešní „krize“ nemá ekonomické ale „duchovní“ a morální příčiny, je způsobena chybným nastavením hodnot.
 • Peníze se staly cílem a ne prostředkem k vytváření hodnot. Uvědomit si to, mi pomohla osoba, která mi tvrdila, že vydělá na všem.
 • Příliš se zabýváme tím, co je výhodné a ne tím, co je správné.
 • Ekonomický růst je nástrojem k dosažení nějakého cíle, ale není cílem samým. Základním zdrojem blahobytu jakékoli společnosti jsou lidé. Chci Ukrajině a RF pomoci, protože, jak jsem uvedl v textu, nesu svůj díl zodpovědnosti za to, co se tam děje.

Texty italikou jsou citace. Uvozovkami zvýrazňuji termíny, výrazy, případně text, který lze vykládat různě a myšlenku není snadné bez širšího výkladu vystihnout.
Mail je elektronicky podepsán, je v redukované podobě, citací bylo původně více i s odkazy na texty, ze kterých jsem čerpal. V případě zájmu mohu odkazy poslat.