Cookie Consent by Free Privacy Policy website Za teroristy považuji ministryni války Černochovou, ministra zahraniční štvavé politiky Lipavského, ministra vytváření strachu Rakušana,... - jetoonas.cz

Za teroristy považuji ministryni války Černochovou, ministra zahraniční štvavé politiky Lipavského, ministra vytváření strachu Rakušana,...

poslední úpravy: 22 prosince, 2023 00:20


Nejdříve několik právnických formulací:

Nezávislost a nestrannost jsou neodmyslitelnými atributy pojmu soud, hodnotami, jež prospívají všem, neboť jsou jednou ze záruk rovnosti a právní jistoty v demokratické společnosti. Pouze nestranný soud je způsobilý poskytovat skutečnou spravedlnost vždy a všem. K vyloučení soudce z projednávání a rozhodnutí věci může dojít teprve tehdy, je-li evidentní, že jeho vztah k dané věci, účastníkům nebo jejich zástupcům, dosahuje takové povahy a intenzity, že i přes zákonem stanovené povinnosti je důvodné pochybovat, zda bude moci nezávisle a nestranně rozhodovat. Nepochybně se jedná o případy, kdy je soudce současně na straně účastníka řízení či svědka, případně kdyby mohl být v řízení dotčen na svých právech; shodně to platí, má-li soudce k účastníkům řízení příbuzenský, přátelský nebo zjevně nepřátelský vztah, či vztah ekonomické závislosti. Pokud jde o objektivní hodnocení nestrannosti soudců, je třeba se zabývat zejména otázkou, zda - i nezávisle na chování a výrocích soudce - existují jisté ověřitelné skutečnosti, které mohou jeho nestrannost zpochybňovat, přičemž v této oblasti mohou mít význam i pouhá zdání. Skutečná, tedy i třetím osobám se jevící nestrannost a nezaujatost soudce je totiž jedním z hlavních předpokladů spravedlivého rozhodování a jednou z hlavních premis důvěry občanů v právo a demokratický právní stát.

Nestrannost soudu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny se posuzuje nejen z hlediska osobního přesvědčení soudců, kteří věc rozhodují (subjektivní hledisko), nýbrž i z toho hlediska, že osoba soudce nabízí dostatečné záruky vyloučení všech důvodných pochybností v tomto směru (objektivní hledisko).

Soudce může být považován za osobu nikoliv nestrannou, pokud jsou dány okolnosti, které na základě jejich objektivního prověření a posouzení zakládají oprávněné pochybnosti o nestrannosti a nezávislosti.

"Pár" vět k zamyšlení:

Nikdo netvrdí, že americký prezident John F. Kennedy neměl mezinárodní právní oprávnění k invazi do Sovětského svazu, pokud by Sovětský svaz umístil rakety s jadernými hlavicemi na Kubě 1 131 mil od Washingtonu DC. Všichni připouštěli, že pokud by to Sovětský svaz a Kuba udělaly, byl by to akt agrese proti Spojeným státům, protože tyto rakety by byly tak blízko amerického velitelského centra ve Washingtonu, že by umožnily Sovětskému svazu uskutečnit bleskový jaderný útok. Udeřit tak rychle, že znemožní americkému strategickému velení včas rozpoznat útok a odpálit vlastní, odvetné, rakety.

Toto je princip, podle kterého každá významná světová velmoc má právo na národní sebeobranu a zakázat kterémukoli sousednímu státu, aby na svém území povolil umístění zbraní a sil velké světové velmoci, která je nepřátelská k této velké světové velmoci.

Zatímco Kuba je 1 131 mil od Washingtonu, Ukrajina je jen 300 mil od Kremlu.

Položím "pár" otázek:

 • Jsou EU a její "loutkovodič" USA schopni nezávisle a nestranně rozhodovat ve věci konfliktu na Ukrajině?
 • Mají EU a USA k účastníkům "řízení" přátelský nebo zjevně nepřátelský vztah nebo ekonomickou závislost?
 • Existují jisté ověřitelné skutečnosti, které mohou jejich nestrannost zpochybňovat?

Nabídnu "pár" odpovědí:

 • EU a USA mají dlouhodobě nepřátelský vztah k RF a mají ekonomické zájmy a ekonomickou závislost na RF i Ukrajině.
 • EU a USA nepřihlíží k tomu, co "speciální operaci" předcházelo. Nepřihlíží k příčinám a z nich vyplývajícím následkům.
 • Jejich hodnocení není nestranné.

Co dodat?

Nedovedu souhlasit s principy, pravidly a zákony, které nemají obecnou platnost.

 • Zákonů, vyhlášek, příkazů a zákazů, dotací, sankcí, regulací a výjimek z nich neustále přibývá. Kolik jich ještě potřebujeme?

Přestaňme diskriminovat jiné země, pokud politika těchto zemí nevyhovuje politickým a ekonomickým zájmům oligarchů a korporací.


Slouží vyzbrojování a financování Ukrajiny ve svých důsledcích jako pomoc Ukrajině?

Nebo je hlavním cílem vyhrát nad RF a z RF udělat další kolonii Západu?

A byla "Covidpandemie" součástí plánu, zajistit si netečnost obyvatelstva k aktivitám podporující toto válečné "snažení"?


Vyjadřuji tímto nesouhlas s evropským parlamentem a jeho rezolucí, označující Ruskou federaci za stát podporující terorismus.

Je to "západ", kdo problém vytvořil a při hledání řešení selhal a selhává.

Pokud je "západ" v něčem dobrý, tak v "privatizováním zisků a znárodňování ztrát". (tuším prof. Jan Keller) Při řešení problémů, které vytváří, vytvoří problémy ještě větší. Ale nevyčítám mu to. Je to jeho vlastnost.

Nám občanům vyčítám, že neustále spoléháme, že naše problémy za nás vyřeší někdo jiný.

 • Pořádek si musíme udělat napřed na "svém dvorku". Začít musíme u sebe.
 • Postrádám "zápornou zpětnou vazbu", která by donutila politiky pracovat tak, aby jejich práce byla prospěšná lidem a výstupem nebylo to, co tady předvádí posledních cca 30 let. A dnes svoji "práci" završují vytvářením podmínek pro vznik III. světové války.
 • Jak má tato "záporná zpětná vazba" vypadat nevím. Co vím, politici ji nevytvoří.

Pokud chceme usmířit znepřátelené strany, nabídněme jim "práci" na společném díle.
Nevyzbrojujme jednu ze stran s cílem obě strany poškodit a poškodit i nás .

Za teroristy považuji:

 • ministryni války Černochovou
 • ministra zahraniční štvavé politiky Lipavského
 • ministra vytváření strachu Rakušana
 • ministra likvidace pracovních příležitostí Jurečku
 • česko-ukrajinského premiéra Fialu
 • další si doplňte sami

Kde dělám chybu v úvaze?

Děkuji za radu a přeji hezký den.

Jiří Bránka