Cookie Consent by Free Privacy Policy website VÝSLECH ve FIO bance a mé dotazy - průvodní text - jetoonas.cz

VÝSLECH ve FIO bance a mé dotazy - průvodní text

poslední úpravy: 29 února, 2024 21:51

Dokument „VÝSLECH ve FIO bance a mé dotazy“ jsem zaslal s tímto průvodním textem:


Vážený čtenáři této zprávy.

Text v příloze této zprávy je určen státním činitelům České republiky. Nemusí být určen přímo vám. Má ale obecnější charakter, jeho obsah souvisí se současným děním a může oslovit i Vás nebo někoho ve Vašem okolí. Proto budu rád za každé jeho přečtení.

Tuto zprávu jsem zaslal pomocí datové schránky a mailem na adresy, jejichž seznam je součástí dokumentu.

Jeho totožný obsah je umístěn i zde:

 

Za jeho případné přečtení Vám předem děkuji  a přeji hezký den.

S úctou

Jiří Bránka, 29.2.2024, Zlín, Česká republika


Vaše Excelence pane velvyslanče a všichni vážení čtenáři této zprávy.

Text v příloze této zprávy není určen přímo vám. Je v českém jazyce a je určen státním činitelům České republiky. Má ale obecnější charakter, jeho obsah souvisí se současným děním a proto jej posílám i Vám a komukoli ve Vašem okolí. Budu rád za každé jeho přečtení.

Tuto zprávu jsem zaslal pomocí datové schránky a mailem na adresy, jejichž seznam je součástí dokumentu.

Překlad přiloženého dokumentu pomocí "Google Translator", protože není v mých možnostech překlad zajistit jiným způsobem, je umístěn zde:

https://www-jetoonas-cz.translate.goog/vyslech-ve-fio-bance-a-me-dotazy-cz/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp

 

Za jeho případné přečtení Vám předem děkuji  a přeji hezký den.

S úctou

Jiří Bránka, 29.2.2024, Zlín, Česká republika


Your Excellency Mr. Ambassador and all dear readers of this message.

The text in the attachment to this message is not addressed directly to You. It is in the Czech language and is intended for state officials of the Czech Republic. But it has a more general character, its content is related to current events, and that is why I am sending it to You and anyone in Your vicinity. I will be happy for every read of it.

I sent this message using a data box and by email to the addresses, whose list is included in the document.

The translation of the attached document using "Google Translator", since it is not possible for me to provide the translation in any other way, is located here:

 

Thank You in advance for possibly reading it and I wish You a nice day.

With respect

Jiří Bránka, 29.2.2024, Zlín, Czech Republic